Подписаться
Алла Семенова (Alla Semenova)
Алла Семенова (Alla Semenova)
Одеський державний університет внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене oduvs.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи педагогіки і психології: навч. посіб.
АВ Семенова, С Гурін, Т Осипова
Київ: Знання, 2006
549*2006
Парадигмальне моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів: монографія
АВ Семенова
Одеса: Юридична література 504, 2009
1692009
Розвиток професійної компетентності фахівців засобами парадигмального моделювання (інтерактивний тренінг):[навч.-метод. посіб.]
АВ Семенова
Одеса: СВД Черкасов МП, 2006
912006
Основи психології і педагогіки: навч. посіб. 2-ге вид
АВ Семенова, РС Гурін, ТЮ Осипова
К.: Знання, 319, 2007
74*2007
Словник-довідник з професійної педагогіки
АВ Семенової
692006
Slovnyk-dovidnyk z profesiinoi pedahohiky [Dictionary of professional pedagogy]
A Semenova
Odesa: Palmira, 2006
652006
Теоретичні та методичні засади застосування парадигмального моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів.
АВ Семенова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2009
502009
Педагогiка вищої школи: навч. посiб. та iн.; за ред. ЗН Курлянд.-2-ге вид., перероб. i доп
ЗН Курлянд, РI Хмелюк, АВ Семенова
46*2005
Ціннісний вимір досвіду суб’єктів педагогічної дії : монографія
АВ Семенова
Одеса : Бондаренко М. О, 2016
38*2016
Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogy of high school]
ZN Kurliand, RI Khmeliuk, AV Semenova
Kyiv: Znannia [in Ukrainian], 2005
322005
Організація та управління творчою діяльністю старшокласників на уроках природничо-математичного циклу: Навчальний посібник
АВ Семенова
Одеса: Друк, 2001
322001
Професійна діяльність учителя з розвитку творчих здібностей старшокласників на уроках природничо-математичного циклу
АВ Семенова
КД Ушинського, 2001
322001
Формування професійної компетентності фахівців засобами парадигмального моделювання
АВ Семенова
Педагогіка вищої школи: навч. посіб./[ЗН Курлянд, РІ Хмелюк, АВ Семенова та …, 2007
312007
Педагогіка вищої школи: навч. посіб. 3-є вид., переробл., доповн
ЗН Курлянд, РІ Хмелюк, АВ Семенова
Киів: Знання 495, 2007
18*2007
Slovnyk-dovidnyk z profesiinoi pedahohiky [Dictionary-reference book on professional pedagogy]
AV Semenova
Odesa: Palmira 272, 2006
17*2006
Paradyhmalne modeliuvannia u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh uchyteliv: monohrafiia [Paradigmatic modeling in the professional training of future teachers: a monograph]
AV Semenova
Odesa: Yurydychna literatura, 2009
162009
Емоційне усвідомлення як конструкт оцінювання динаміки розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів: психопедагогічний підхід
А Семенова
Теорія і практика управління соціальними системами, 58-68, 2014
15*2014
Педагогика высшей школы.
ЗН Курлянд
Киев: Знание, 2010
122010
Targets of Strategic Development of Educational Policy of Ukraine Under Integration Into the European Educational Area: Social and Personal Dimensions of Cultural and …
V Bondarenko, A Semenova
Bondarenko, V. & Semenova, A.(2020). Targets of strategic development of …, 2020
112020
Психопедагогічний супровід ефективного лідера XXI століття: синергетичний підхід
A Semenova
ScienceRise: Pedagogical Education, 30-36, 2017
8*2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20