Ірина Андрєєва
Ірина Андрєєва
teacher of Dnipro State Medical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsma.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інфекційний контроль – основа біобезпеки в медичних закладах
ДОС І.А. Андрєєва, І.І.Дідунова, П.М.Мамай
Матеріали міжнародної наук.-практ. конферен-ції «Безпека пацієнтів в Україні …, 2017
12017
Система громадського здоров'я-сучасний стан та світовий досвід
ІА Андрєєва, ОВ Лугова, ОВ Нашиванько, ЮС Черняк, ОА Шевченко
Медичні перспективи 21 (3), 2016
12016
Аспекти дослідження антибіотикорезистентності мікроорганізмів на сучасному етапі
ІА Андрєєва, ІО Македонський, ДО Степанський, ОЛ Чемерис
Аннали Мечниковського інституту, 160-162, 2015
12015
Кабінет інфекційних захворювань: структура, функції та організація роботи: навч. посібник
ЛР Шостакович-Корецька
ВІДАР ТД, 2013
12013
Study of Klebsiella pneumoniae Antibiotic Resistance in Premature Neonatal
VA Andrieieva I., Andrieiev M., Tiebierdieiev O.
BTRP Ukraine 2021 INTERNATIONAL BIOTHREAT REDUCTION SYMPOSIUM. - ABSTRACT …, 2020
2020
Соціальна, клінічна та епідеміологічна доцільність ведення реєстру хворих на хронічні вірусні гепатити на прикладі Дніпропетровського регіону
ВДТ І.А.Андрєєва, Л.Р.Шостакович-Корецька, О.П.Шевченко-Макаренко, М.А ...
Вісник соціальної гігіє-ни та організації охоро-ни здоров’я. 4, 59-67, 2020
2020
Практичний посібник для медичного закладу при організації допомоги госпіталізованим хворим на COVID-19 (санітарно-епідеміологічні та психологічні аспекти)
ОВШ І.А.Андрєєва, О.А.Шевченко, Н.І.Рублевська, С.В.Степанов, А.О.Кіпоть
2020
Aspects of infection control in the premature newborns department
OV Andrieieva I., Vlasov A.
2nd International Con-gress RATIONAL USE OF ANTIBIOTICS/ Ab-stracts …, 2019
2019
Study of Microbial Colonization of Premature Newborns in Hospital
VAA Andrieieva I.A.
Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium abstract …, 2019
2019
Rotavirus as Etiological Factor of Acute Intestinal Infections in Dnipro in 2014-2018
YO Andrieieva I.A., Lebedynska N., Iniakina N., Baskakova T., Kiselev D ...
Fourth Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium abstract …, 2019
2019
Принципи здорового способу життя: обізнаність та дотримання
ГСК І.А. Андрєєва, М.М.Андрєєв
Матеріали IV Всеукра-їнського з’їзду фахівців із спортивної медицини та …, 2019
2019
Modern Aspects of Microbiological Monitoring
VA Andrieieva I., Andrieiev N., Uralbayeva T.
1st International Con-gress RATIONAL USE OF ANTIBIOTICS/ Ab-stracts …, 2018
2018
Доказова медицина в практиці сучасного лікаря
ММА І.А.Андрєєва
Соціально-гуманітарні науки та сучасні викли-ки. Матеріали ІІІ …, 2018
2018
Джерела інформації щодо профілактики та лікування сердцево-судинних захворю-вань та здорового спо-собу життя
ВВГ І.А.Андрєєва
Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним. Матеріали …, 2018
2018
Aspects of microbiological monitoring in the department of premature neonates
VA Andrieieva I., Andrieiev N.
CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium and Peer Re-view Session …, 2018
2018
Стратегия антибиотикотерапии на современном этапе
НМА И.А.Андреева
Освіта та наука в умо-вах глобальних транс-формацій. Матеріали …, 2017
2017
Сучасні тенденції ви-кладання дисципліни «епідеміологія»
ІА Андрєєва
Здоров’я та суспільні виміри в академічному просторі та поза ним. Матеріали …, 2017
2017
Present day strategy of using anti-bacterial drugs
A I.A.
CBEP Ukraine Regional One Health Research Symposium and Peer Re-view Session …, 2017
2017
Роль мікробіологічної лабораторії в системі глобальної безпеки охорони здоров’я
ОЛЧ І.А.Андрєєва
Антибактеріальна тера-пія у XXI сторіччі: про-блеми та досягнення/ Матеріали …, 2016
2016
Шляхи оптимізації раціонального вико-ристання антибактері-альних препаратів
ВМО І.А. Андрєєва
Антибактеріальна тера-пія у XXI сторіччі: про-блеми та досягнення/ Матеріали …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20