Volodymyr Vdovychenko
Volodymyr Vdovychenko
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене khadi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ефективність функціонування міської пасажирської транспортної системи
ВО Вдовиченко
автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук 5 (01), 2004
55*2004
Formation of methodological levels of assessing city public passenger transport efficiency
V Vdovychenko, Y Nagornyy
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 44-51, 2016
182016
Ефективнiсть функцiонування мiської пасажирської транспортної системи
ВО Вдовиченко
92004
Method of traffic optimization of urban passenger transport at transfer nodes
V Vdovychenko, O Driuk, G Samchuk
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 47-53, 2017
62017
Оцінка ресурсних можливостей міського пасажирського транспорту
ВО Вдовиченко
Транспортные системы и технологии перевозок, 2014
42014
Influence of reserve of carrying capacity of stopping points on the time idle parameters of passenger transport vehicles
V Vdovychenko
Technology audit and production reserves 1 (2 (39)), 69-75, 2018
32018
Analysis of the formation of fluctuations of service time of vehicles in transport-transfer stations of urban passenger transport
V Vdovychenko
Technology audit and production reserves 4 (2 (36)), 37-43, 2017
32017
Формування сервісно-ресурсних умов сталості міського громадського пасажирського транспорту
ВО Вдовиченко
Технологический аудит и резервы производства, 64-69, 2016
3*2016
Formation of system efficiency of urban public passenger transport under conditions of open competition
V Vdovychenko, G Samchuk, D Velikodnyi
Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: International …, 2017
22017
Evaluation of urban passenger transportation operational efficiency in terms of socio-technical approach
DM Kopytkov, VO Vdovichenko
Молодий вчений, 729-734, 2017
22017
Analysis of destabilizing factors of internal sustainability of urban public passenger transport
ВО Вдовиченко
Technology audit and production reserves 1 (2 (33)), 23-30, 2017
22017
Формування математичної моделі функціонування транспортно-пересадочних вузлів міського пасажирського транспорту
ВО Вдовиченко, ГО Самчук
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …, 2016
22016
Комплексна оцінка функціонування маршрутної мережі міста Кривий Ріг
ПФ Горбачов, ВО Вдовиченко, ОВ Россолов, ОС Колій
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (6), 4-7, 2009
22009
Розробка методики визначення закономірностей зміни попиту на питну воду при доставці її до споживача за допомогою автомобілів цистерн
ВО Вдовиченко, ДО Музильов
Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету.—Кременчук …, 2006
22006
Analysis of the resources provision of stopping points of transport-transfer stations of urban passenger transport
V Vdovychenko
Technology audit and production reserves 2 (2 (40)), 50-56, 2018
12018
Development of a model for determining the time parameters for the interaction of passenger transport in a suburban transport and transfer terminal
V Vdovychenko
Technology audit and production reserves 3 (2 (35)), 41-46, 2017
12017
Підвищення ефективності взаємодії міського пасажирського транспорту в пересадочному транспортному вузлі
ДО Великодний, ВО Вдовиченко
Матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми і …, 2016
12016
Дослідження перерозподілу пасажиропотоків на міських маршрутах пасажирського транспорту міста Кривого Рогу
ВО Вдовиченко, ДО Великодний, ВМ Нікітенко
ВНТУ, 2015
12015
Слот-координація руху міського громадського пасажирського транспорту в умовах транспортно-пересадочних терміналів
ВО Вдовиченко
Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського.–2017 5 (106), 51-55, 0
1
Розробка методів формування раціональної тарифної системи на міському пасажирському транспорті
МС Бакаєв, ВО Вдовиченко
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20