Абакуменко Ольга Вікторівна (Olga Abakumenko)
Абакуменко Ольга Вікторівна (Olga Abakumenko)
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток кон’юнктури фінансового ринку України: Монографія
ОВ Абакуменко
Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна», 2013
232013
Фінансові інновації на ринку цінних паперів
ОВ Абакуменко
202006
Сутність та механізм фінансового інжинірингу
ОВ Абакуменко
Актуальні проблеми економіки, 125-130, 2007
172007
Модель гармонізації бюджетної і грошово-кредитної політик, орієнтована на розвиток
ЛО Коваленко, ОВ Абакуменко
Актуальні проблеми економіки, 121, 2011
102011
Діджиталізація банківського сектору України
АО Деркач, МВ Корнєєва, ОВ Абакуменко
Фінансові дослідження, 69-75, 2016
82016
Методи і моделі оцінювання кон’юнктури фінансового ринку
ОВ Абакуменко
Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки …, 2013
72013
Краудфандинг як інструмент фінансування інноваційно-технологічних проектів
ОВ Абакуменко
Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління: електронний …, 2016
62016
Методичні підходи до оцінки боргової стійкості країни: міжнародний та вітчизняний досвід
ОВ Абакуменко, МО Омеляненко
Науковий вісник Полісся, 97-104, 2015
62015
Кон’юнктура фінансового ринку: підходи до визначення дефініції
ОВ Абакуменко
Інвестиції: практика та досвід, 37-41, 2013
62013
Моделювання рівня конкуренції на фінансовому ринку України
ОВ Абакуменко
Бізнес-інформ, 302-310, 2013
62013
Фінансові аспекти сек’юритизаційних угод
ОВ Абакуменко
Інвестиції: практика та досвід, 21-23, 2008
62008
Сутнiсть та механiзм фiнансового iнжинiрингу
ОВ Абакуменко
Актуальнi проблеми економiки, 125, 2007
62007
Фінансовий механізм макроекономіки: Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп.
ОВ Абакуменко, ЛО Коваленко, ВМ Голуб
Чернігів: ЧДІЕУ, 2006, 2006
62006
Фінансові цикли та їх вплив на стійкість фінансових ринків
ОВ Абакуменко, К Повжик
Сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку суб’єктів фінансового ринку …, 2014
5*2014
Реалізація концепції інвестиційного омбудсмена у фінансовому секторі України
ОВ Абакуменко
Економіка і держава, 25-29, 2014
42014
Регулювання процесів злиття і поглинання в контексті економічної безпеки України: Монографія
ОВ Абакуменко, МВ Литовченко
Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна», 2013, 2013
42013
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності/ Під загальною редакцією Коваленко Л.О. Навчальний посібник
ОВ Абакуменко, ЛО Коваленко, ВМ Голуб, ВГ Маргасова
К.: Видавничий Дім «Слово», 2011, 2011
4*2011
Іпотека: реалії та перспективи розвитку в Україні
ОВ Абакуменко, ЛА Коваленко, ПА Лукьяшко
Науковий вісник ЧДІЕУ.–(“Серія 1 “Економіка”), 12, 2011
42011
Фінансові інструменти: сутність, розмаїття та роль у процесі модернізації електроенергетики
ОВ Абакуменко, ПО Лук'Яшко
Проблемы экономики, 2017
32017
Облік трудових ресурсів: проблеми та шляхи їх вирішення
ВВ Покиньчереда
Агросвіт, 2014
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20