Наталія Волкова, Volkova N.
Наталія Волкова, Volkova N.
ДНУ ім. О.Гончара, факультет економіки, Oles Honchar Dnipro National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене fme.dnulive.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч.-наоч. посіб.: [для студ. вищ. навч. закл.] / Анатолій Григорович Бабенко, Адель Леонідівна Бикова, Ксенія Валентинівна …
АГ Бабенко, АЛ Бикова, КВ Бондаревська, НВ Волкова
Дніпропетровська державна фінансова академія 1, 268, 2011
23*2011
Ефективність використання коштів ВНЗ
НВ Волкова
Фінанси України, 66-71, 2005
202005
Політика держави щодо зайнятості молоді та її ефективність
НВ Волкова
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2016
152016
Визначення ефективності державного управління освітою
НВ Волкова
Державне управління: теорія та практика. Електронне наукове фахове видання …, 2009
142009
Місцеве самоврядування як суб’єкт управління освітою: кластерний підхід: монографія
НВ Волкова
Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. фін. акад., 2014
72014
Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток
АГ Бабенко, АЛ Бикова, КВ Бондаревська, НВ Волкова, ОО Гетьман, ...
Дніпропетровськ: Університет митної справи та фінансів, 2016
6*2016
Освітній потенціал в контексті інноваційного розвитку регіону
НВ Волкова
Вісник ДДФА (Дніпропетровської державної фінансової академії), С. 45-49, 2008
5*2008
Проблеми міграції в умовах глобалізації ринку праці України
НВ Волкова, АП Гірман
International Scientific-Practical Conference Modern Transformation …, 2016
32016
Чинники ефективної адаптації персоналу підприємств будівельної галузі
НВ Волкова, АВ Дроздик
ScienceRise 11 (1 (16)), 15-20, 2015
32015
Винагородження за працю як фактор реалізації людського капіталу
НВ Волкова
Економіка: реалії часу, 31-36, 2013
32013
Migration in the context of economy state regulation in Ukraine
A Hirman, N Volkova
Соціально-економічні проблеми і держава 14 (1), 83-90, 2016
22016
Проблеми та напрямки удосконалення оплати праці
НВ Волкова, Я Соломка, М Русакевич
Економічний простір: Збірник наукових праць, 267 с. – С. 168-177., 2014
22014
Теоретико-методологічні основи формування інституту місцевого самоврядування як суб’єкта управління освітою
НВ Волкова
Університетські наукові записки: зб. наук. пр. – Хмельницький: ХУУП, С. 480 …, 2012
22012
Інституціоналізація місцевого самоврядування як суб’єкта управління освітою: кластерний підхід
НВ ВОЛКОВА
Публічне адміністрування: теорія та практика: Електрон. зб. наук. праць 2, 2012
22012
Механізм державного регулювання результативності витрат на освіту
НВ Волкова
Державне управління та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць.–2009 …, 2009
22009
Нормування праці: навчально-наочний посібник для студентів денної та заочної форм навчання
АГ Бабенко, КВ Бондаревська
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2017
12017
Проблеми тіньової зайнятості в Україні
НВ Волкова, ОА Карпа, СК Р.
// Молодий вчений. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal …, 2017
12017
Аналіз безробіття в аспекті соціально-економічної безпеки держави
НВ Волкова, АО Ліннік, ОВ Ю.
Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - Режим доступу: http …, 2017
12017
Напрями вдосконалення системи організації винагороди персоналу
НВ Волкова, ДО Земляной
Інфраструктура ринку (електронне фахове видання) 2 (Причорноморський НДІ …, 2016
12016
Порівняльний аналіз сучасних методів оцінки персоналу з позиції вітчизняних підприємств
НВ Волкова, ІВ Ковальчук
Молодий вчений, с. 134-137, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20