Viktoriia Buiashenko (Вікторія Буяшенко, Виктория Буяшенко)
Viktoriia Buiashenko (Вікторія Буяшенко, Виктория Буяшенко)
Academy of Labour, Social Relations and Tourism
Подтвержден адрес электронной почты в домене socosvita.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гідна праця:політика зайнятості та оплати праці (Аналітичний матеріал за результатами дослідження «Посилення внеску профспілок у забезпечення гідної праці в Україні»)
ВВ Буяшенко, ОС Кобзиста, ЯС С., Ткаченко
Вісник АПСВТ 1 (2), 9-24, 2016
122016
Ментальність як парадигма співбуття
ВВ Буяшенко
ступ. канд. філос. наук: 09.00. 04/ВВ Буяшенко, 1997
121997
Соціальна допомога в контексті повсякденності
ВВ Буяшенко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 161-173, 2009
102009
Соціальне піклування в структурі життєдіяльності суспільства
ВВ Буяшенко
42010
Громадянське суспільство і соціальна робота: пошук механізмів злагоди
ВВ Буяшенко
Вісник Черкаського національного університету, 35-41, 2008
42008
Соціальне піклування і динаміка соціокультурного простору
ВВ Буяшенко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 172-179, 2011
32011
Національна самосвідомість українців: проблема самоіндентифікації
ВВ Буяшенко
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства, 144-151, 2005
32005
Цивілізаційний поступ в умовах глобалізації: спроба теоретико-методологічного аналізу
ВВ Буяшенко
Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб …, 2005
32005
Сталий розвиток і сучасна парадигма освіти
ВВ Буяшенко
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму, 72-75, 2017
22017
Соціокультурний підхід в дослідженні соціального піклування
В Буяшенко
Філософські дослідження:[зб. наук. пр.]—Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля …, 2011
22011
Моделі трактовки соціальної роботи в різних версіях концептуальних інітепретацій суспільства
ВВ Буяшенко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2007
2*2007
Ментальність і національний характер: спорідненість і відмінність
ВВ Буяшенко, ВП Капелюшний
Наукові записки з історії України 6 (Кировоград), 90-95, 1997
21997
Недержавні вищі навчальні заклади і державна політика освіти в Україні
ВВ Буяшенко
Вісник АПСВТ, 22-35, 2017
12017
Соціальна відповідальність: від дискурсу до практики
ВВ Буяшенко
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму, 6-10, 2016
12016
Культурное наследие: реконструкция или конструирование
ВВ Буяшенко
Філософські дослідження: Збірник наукових праць Східноукраїнського …, 2012
1*2012
Моделі трактовки соціальної роботи та державні освітні стандарти вищої школи
ВВ Буяшенко
Філософські дослідження: Збірник наукових праць Східноукраїнського …, 2012
1*2012
Соціальна допомога в контексті культури постмодерну
ВВ Буяшенко
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского …, 2010
12010
Соціальна допомога і філософія прав людини
ВВ Буяшенко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 95-109, 2010
12010
Університетська наука сьогодення: кількість чи якість
В Буяшенко
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму, 7-12, 2019
2019
Внедрение принципов академической чесности как составляющая управлением качеством образования в современном обществе
Л Дитковская, Т Семыгина, Ю Онищик, В Буяшенко
Гомель: ОДО "Центр оперативной печати", 2019., 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20