Валентина Кадченко | Valentyna Kadchenko
Валентина Кадченко | Valentyna Kadchenko
Криворізький державний педагогічний університет, Kryvyi Rih State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в kdpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Thermoluminescence light sum storage in NaCl: Ag by ultrasoft X-rays
MA Elango, VN Kadchenko, AME Saar, AP Zhurakovski
Journal of Luminescence 14 (3), 375-388, 1976
341976
Diffusion parameters of hot holes created by ionizing radiation in NaCl (Ag)
VN Kadchenko, M Elango
physica status solidi (a) 46 (1), 315-319, 1978
301978
Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування позитивної мотивації навчання фізики
ВМ Кадченко, КО Біла
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Чернігівський …, 2011
212011
Использование компьютерной модели опыта Милликена при изучении дискретно-© ЛЮ Збаравська, 2009 135 сти электрического заряда
ЕА Дмитриева, ВН Кадченко
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник …, 2001
72001
LUMINESCENCE AND ELECTRON-EMISSION OF IONIC-CRYSTALS, IRRADIATED BY ULTRA-SOFT X-RAYS (ENERGY OF QUANTA 60-240EV)
MA Elango, AP Zhurakovskii, VN Kadchenko, BA Sorkin
IZVESTIYA AKADEMII NAUK SSSR SERIYA FIZICHESKAYA 41 (7), 1314-1320, 1977
51977
Мініатюрні багатофункціональні дослідницькі установки для проведення фронтальних лабораторних робіт з фізики
ВМ Здещиц, ВМ Кадченко, ОА Коновал, ВП Ржепецький
Фізика та астрономія в сучасній школі, 25-30, 2012
42012
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ И ЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ ИОННЫХ КРИСТАЛЛОВ, ОБЛУЧЕННЫХ УЛЬТРАМЯГКИМИ РЕНТГЕНОВСКИМИ ЛУЧАМИ (ЭНЕРГИЯ КВАНТОВ 60-240 эв)
МА ЭЛАНГО, АП ЖУРАКОВСКИЙ, ВН КАДЧЕНКО, БА СОРКИН
Известия Академии наук СССР.: Серия физическая 41 (7-11), 1314, 1977
4*1977
Study on subsurface energy losses in CsBr crystals while ultrasoft X-ray radiation
VN Kadchenko
Fizika Tverdogo Tela 18 (5), 1411-1413, 1976
41976
Можливості комп´ютерних демонстраційних комплектів "Фізика-10", "Фізика-11" як сучасних засобів наочності
ВМ Кадченко, ОС Бойко
Збірник наукових праць Кам´янець-Подільського державного університету: Серія …, 2005
3*2005
Комп´ютерні демонстраційні комплекти "Фізика-10", Фізика-11" як засоби фронтального навчання на уроках фізики
ВМ Кадченко, ОС Бойко, ДЮ Путілов
Фізика та астрономія в школі., 50-54, 2005
32005
Комп’ютерне моделювання явища дисперсії світла
ОО Бойко, ВМ Кадченко
Теорія та метод, навчання мат., фіз., інформат.: з6. наук, праць: у 3, 29-34, 2003
22003
ДИНАМИЧЕСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ ЯВЛЕНИЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ СВЕТА
АС Бойко, ВН Кадченко
Кривий Ріг: Видавничий відділ НацМетАУ 2, 31-37, 2002
22002
DISPLAY OF ENERGY TRANSMISSION FROM DIELECTRIC VOLUME TO SURFACE AT IRRADIATION
MA Elango, AP ZHURAKOVSKII, VN Kadchenko, KRV IYGI
FIZIKA TVERDOGO TELA 19 (12), 3693-3695, 1977
21977
Сравнительный анализ визуального ряда современных учебников физики для старшей школы и некоторых педагогических программных средств
АС Бойко, ВН Кадченко, ВП Ржепецький
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2006
12006
Diffusion Approach to the Photostimulated Electron Emission of ionic Crystals after Photoexcitation
VN Kadchenko, M Elango
Phys. stat. sol. (a)., K61-K65., 1978
11978
ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ І ЛАБОРАТОРНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ПРИ ВИВЧЕННІ ХВИЛЬОВИХ ПРОЦЕСІВ
ВМ Кадченко, ВО Новгородський
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
2016
Методичні рекомендації до лабораторних робіт з загальної фізики : Оптика : [посібник для студентів фізико-математичного факультету]
ВМ Кадченко
Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015
2015
Лабораторні роботи з курсу загальної фізики для студентів природничих спеціальностей
ВМ Кадченко, ВП Ржепецький, МА Слюсаренко
ДВНЗ «КНУ» Криворізький педагогічний інститут, 2014
2014
Експериментальне вивчення поверхневих хвиль у шкільній лабораторії
ВМ Кадченко, ВО Новгородський
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2014
2014
Спосіб високої компресії електрокардіограм на основі векторної сплайн-моделі.
ВМ Кадченко, ОВ Бурлак
Праці міжнародної наукової конференції «Питання оптимізації обчислень (ПОО …, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20