Ярослав Коваль
Ярослав Коваль
Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
Подтвержден адрес электронной почты в домене ecos.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України
БМ Данилишин, СІ Дорогунцов, ВС Міщенко, ЯВ Коваль, ...
К.: РВПС України, 238-314, 1999
3081999
Регіональна економіка: Навчальний посібник
ЯВ Коваль, ІЯ Антоненко
ЯВ Коваль, ІЯ-Антоненко К.: ВД―Професіонал, 2005
782005
Исследование устройств и систем автоматики методом планирования эксперимента
АЕ Егоров, ГН Азаров, АВ Коваль
Харьков: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1986
591986
Економічна (грошова) оцінка природних ресурсів лісового фонду України: теорія, методологія, методика
ЯВ Коваль, ІЯ Антоненко
К.: РВПС України НАН України, 2004
422004
Економічна оцінка лісових ресурсів: методологія, методика, практика
ЯВ Коваль
К.: РВПС при НАН України, 1998
241998
Проблеми збалансованого лісокористування в системі сталого розвитку
ВС Бондар, ОА Голуб, ІМ Лицур, РБ Бабич, ІЯ Антоненко
К.: Наук. світ, 2005
16*2005
Фінансово-економічний механізм використання і відтворення природно-заповідного фонду України
АВ Шлапак
Альвіна Володимірівна Шлапак.–Львів: Львів. держ. фін. академія.–2005.–203 с, 2005
152005
Природноресурсні платежі в доходах бюджету. Шляхи вдосконалення
ВС Міщенко, ЯВ Коваль, МА Хвесик, ОА Кучер
Фінанси України, 27-37, 2007
132007
Совершенствование лесопользования и лесовосстановления
ЯВ Коваль
К.: Наук. думка, 1987
131987
Еколого-економічні проблеми лісоресурсного розвитку України
ЯВ Коваль
Продуктивні сили України, 001, 2006
122006
Як нам реорганізувати лісоресурсну сферу України
ЯВ Коваль
ЯВ Коваль//Трибуна, 20-23, 2007
112007
Відносини власності в контексті реструктуризації лісового сектора України
Я Коваль, ІЯ Антоненко
Економіка України, 63-67, 2001
112001
Комплексный подход и логистика территориального энергохозяйства: единство технических, организационно-экономических и информационных решений
ЕГ Гашо, АВ Коваль, МИ Постельник
М.: Ин-т народно-хозяйственного прогнозирования РАН, 2004
102004
Напрями розвитку лісоресурсної сфери в умовах кризової ситуації
Y Koval
Наукові праці Лісівничої академії наук України, 104-106, 2009
82009
Економiчна (грошова) оцiнка природних ресурсiв лiсового фонду України: теорiя, методологiя, методика
ЯВ Коваль, IЯ Антоненко, ПС Укра, АН Укра
82004
Організаційно-економічний механізм регулювання екологізації виробництва (на прикладі лісового комплексу)
РБ Бабич
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних …, 2005
72005
Планування виробництва в лісовому господарстві: навч. посіб.
ЯВ Коваль, ТП Блажкевич, ВВ Волочков
Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет, 2011
62011
Регiональна економiка: Навчальний посiбник
ЯВ Коваль, IЯ Антоненко
62005
Об итогах создания демонстрационной зоны энергетической эффективности «Скатертный» и перспективах энергоресурсосбережения в коммунальном комплексе города
НД Рогалев, ЕГ Гашо, АВ Коваль
Энергосбережение, 6-7, 2003
62003
Проблеми лісу в контексті екологізації і сталого розвитку АПК
ЯВ Коваль, ІЯ Антоненко
Екологічність продукції АПК: Економіка та технологія, 50-55, 1999
61999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20