Віталій Венгер
Название
Процитировано
Процитировано
Год
інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія/ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук та ін
Е розвиток України
К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України 684, 2005
1962005
Фінанси: навч. посіб.
СЛ Лондар, ОВ Тимошенко
Вінниця: Нова Книга, 2009
1822009
Фінанси: навч. пос.[для студ. вищ. навч. закл.]
ВВ Венгер
К.: Центр учбової літератури, 2009
922009
Ринки реального сектора економіки України: структурно-інституціональний аналіз
ВВ Венгер
Ринки реального сектора економіки України: структурно-інституціональний …, 2009
79*2009
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія
ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук
Інститут економіки НАН України (Київ), 2005
682005
Фінанси, гроші та кредит: теорія і практика: навч. Посібник
ДІ Коваленко, ВВ Вегнер
К.: Центр учбової літератури, 304-564, 2013
44*2013
інституціональне та ресурсне забезпечення/ОМ Алімов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук та ін
Е розвиток України
К.: Об’єднаний інститут економіки НАН України, 392, 2005
362005
Фінанси: навчальний посібник
ВВ Венгер
Центр учбової літератури, 2009
322009
Державне регулювання природних монополій в Україні: напрями вдосконалення
ВВ Венгер
Економіка і прогнозування, 2006
302006
Регулювання діяльності природних монополій: теорія і практика
ВВ Венгер
К.: Ін-т екон. та прогнозув, 2007
242007
Формування функціонально ефективної моделі ринку: конкуренція та бар’єри, ринкова влада і державне регулювання
ВО Точилін, ВВ Венгер
Актуальні проблеми економіки, 23-38, 2009
222009
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА І РИНКОВА ВЛАДА
ВО Точилін, ВВ Венгер
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 60-68, 2008
222008
Вертикально-інтегровані структури гірничометалургійного комплексу. України: стан та напрями розвитку
ВО Точилін, ВВ Венгер
Економіка і прогнозування, 70-86, 2008
222008
Фінанси
ВВ Венгер
навч. пос.[для студ. вищ. навч. закл.]/ВВ Венгер.–К.: Центр учбової літератури, 2009
172009
Ринок металопродукції: сучасний стан і перспективи розвитку
ВО Точилін, ВВ Венгер
Актуальні проблеми економіки, 105-114, 2010
152010
Організаційно-економічний механізм регулювання цін у природних монополіях
ВВ Венгер
Державна установа "Інститут економіки та прпогнозування НАН України", 2005
122005
Організаційно-економічний механізм регулювання цін у природних монополіях: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03
ВВ Венгер
Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", 2005
122005
Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика
ДІ Коваленко, ВВ Венгер
навч. посіб./ДІ Коваленко, ВВ Венгер-К.: Центр учбової літератури, 2013
112013
Державне регулювання цін на продукцію у природних монополій
ВВ Венгер
Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. пр. КНУ імені Тараса …, 2006
92006
Державне регулювання цін на продукцію природних монополій
ВВ Венгер
Фінанси України, 82-89, 2005
92005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20