Підписатись
Віталій Васильович Венгер (Vitalii V. Venger)
Віталій Васильович Венгер (Vitalii V. Venger)
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
стратегія і політика довгострокового розвитку/За ред. акад. НАН України ВМ Гейця
Е України
К.: Ін-т екон. прогнозув 265, 2003
8782003
інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія/ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук та ін
Е розвиток України
К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України 684, 2005
2212005
Фінанси: навч. посіб.
СЛ Лондар, ОВ Тимошенко
Вінниця: Нова Книга, 2009
2142009
Фінанси: навч. пос.[для студ. вищ. навч. закл.]
ВВ Венгер
К.: Центр учбової літератури, 2009
1152009
Ринки реального сектора економіки України: структурно-інституціональний аналіз
ВВ Венгер
Ринки реального сектора економіки України: структурно-інституціональний …, 2009
96*2009
Фінанси, гроші та кредит: теорія і практика: навч. Посібник
ДІ Коваленко, ВВ Вегнер
К.: Центр учбової літератури, 304-564, 2013
712013
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія
ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук
Інститут економіки НАН України (Київ), 2005
712005
Фінанси: навчальний посібник
ВВ Венгер
Центр учбової літератури, 2009
542009
інституціональне та ресурсне забезпечення/ОМ Алімов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук та ін
Е розвиток України
К.: Об’єднаний інститут економіки НАН України, 392, 2005
452005
Державне регулювання природних монополій в Україні: напрями вдосконалення
ВВ Венгер
Економіка і прогнозування, 2006
342006
Ekonomichnyi rozvytok Ukrainy: instytutsionalne ta resursne zabezpechennia [Economic development of Ukraine, institutional and resource support]
OM Alymov, AI Danylenko, VM Trehobchuk, OO Veklych, VV Venher
Kyiv: Obiednanyi in-t ekonomiky NAN Ukrainy [in Ukrainian], 2005
282005
та ЄС: рекомендації на основі досвіду країн Східної Європи: наукова доповідь/за ред. акад
ІУ Україною
НАН України ВМ Гейця, 2015
272015
Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року
О Дячук, М Чепелєв, Р Подолець, Г Трипольська, В Венгер, Т Саприкіна, ...
Вид-во ТОВ «АРТ КНИГА, 2017
252017
Формування функціонально ефективної моделі ринку: конкуренція та бар’єри, ринкова влада і державне регулювання
ВО Точилін, ВВ Венгер
Актуальні проблеми економіки, 23-38, 2009
252009
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА І РИНКОВА ВЛАДА
ВО Точилін, ВВ Венгер
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 60-68, 2008
252008
Вертикально-інтегровані структури гірничометалургійного комплексу. України: стан та напрями розвитку
ВО Точилін, ВВ Венгер
Економіка і прогнозування, 70-86, 2008
242008
Регулювання діяльності природних монополій: теорія і практика
ВВ Венгер
К.: Ін-т екон. та прогнозув, 2007
242007
Transition of Ukraine to the Renewable Energy by 2050
O Diachuk, M Chepeliev, R Podolets, G Trypolska, V Venger, T Saprykina, ...
Transition of Ukraine to the Renewable Energy by 2050, 2018
232018
Фінанси
ВВ Венгер
навч. пос.[для студ. вищ. навч. закл.]/ВВ Венгер.–К.: Центр учбової літератури, 2009
232009
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення:[монографія]
АІ Даніленко
К.: Ін-т економіки та прогнозув, 106-263, 2012
182012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20