Підписатись
Лідія Михайлівна Кононенко
Лідія Михайлівна Кононенко
Уманський національний університет садівництва
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Трудове право України: навч. посіб
ЮФ Іванов, МВ Іванова, ЛМ Кононенко
К.: ВПЦ АМУ, 2012
182012
Правове регулювання банкрутства: підручник/Національна академія управління; Академія муніципального управління
ЛС Сміян, БМ Грек, ОМ Костенко, ЮВ Нікітін, ЛМ Кононенко, ...
К.: КНТ, 161-163, 2009
92009
Адміністративне право України: підручник
ЛМ Кононенко, ОП Литвин
К.: Вид. центр «Просвіта, 2007
82007
Порівняльна оцінка хімічного складу цільнозернового борошна сорго зернового (Sorghum bicolor) і чіа (Salvia hispanica)
СО Третьякова, ВІ Войтовська, ЯВ Євчук, ЛМ Кононенко
АГРОБІОЛОГІЯ, 168, 2020
62020
Засміченість орного шару ґрунту насінням бур’янів та забур’яненість посівів ріпаку ярого за різних способів і глибин основного обробітку ґрунту
ЛМ Кононенко, ВО Єщенко
Карантин і захист рослин, 7-8, 2005
52005
КУЛЬТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ (1991-1999 рр.)
ЛМ Кононенко
Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2000
52000
Методологія і організація наукових досліджень в сільському господарстві та харчових технологіях
ОІ Присяжнюк, НМ Климович, ОВ Полуніна, ЯВ Євчук, СО Третьякова, ...
Вінниця «Нілан-ЛТД», 2021
42021
Соціокультурні засади організації дозвілля молоді: регіональний аспект
СЮ Скляр
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2008
42008
Агрофізичні показники родючості чорнозему опідзоленого за різних способів і глибин основного обробітку ґрунту
ВО Єщенко, ЛМ Кононенко
Агрохімія і ґрунтознавство. Спец. випуск до VII зїзду УТГА.–Книга друга …, 2006
42006
Вміст вітамінів і мінеральних елементів у зернопродуктах різних сортів соризу
ВВ Любич, ВІ Войтовська, ЛМ Кононенко
Зб. наук. пр. Уманського НУС, 78-86, 2022
22022
Амінокислотний склад незнежиреного борошна кунжутного та перспективи його використання у виробництві органічних продуктів спеціального призначення
ЯВ Євчук, ЛМ Кононенко, ВІ Войтовська, СО Третьякова
АГРОБІОЛОГІЯ, 41, 2021
22021
Перспективи і доцільність вирощування соризу (Sorghum orysoidum) в Правобережному Лісостепу України
СО Третьякова, ВІ Войтовська, ЛМ Кононенко
Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of the 3rd …, 2020
22020
Вміст біохімічної складової в насінні кунжута залежно від його забарвлення
ЛМ Кононенко, ЯВ Євчук, ВІ Войтовська, СО Третьякова
Збірник наукових праць.–У.: УНУС, 229-239, 2020
22020
Господарсько-біологічна оцінка гібридів капусти пекінської [Brassica rapa L. var. pekinensis (Lour.) Kitam.] за вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України
ЗІ Ковтунюк, ВІ Войтовська, ЛІ Сторожик
Plant varieties studying and protection 16 (1), 40-47, 2020
22020
Біологізація вирощування зернобобових культур в Україні, аналіз та перспектива
ВС Кравченко, ЛМ Кононенко, ЛВ Вишневська, ОС Чинчик, ...
Аграрний вісник Причорномор'я, 83-83, 2019
22019
Програмування врожаїв сільськогосподарських культур: для виконання практичних завдань студентами за напрямом підготовки 6.090101− Агрономія
СП Полторецький, СВ Рогальський, АО Січкар, ЛМ Кононенко
УНУС, 2016
22016
Особливість формування агрофітоценозів і врожайності різностиглих сортів сої у Південному Лісостепу України
ОІ Зінченко, АО Січкар, СВ Рогальський, ЛВ Вишневська, ...
Корми і кормовиробництво, 102-107, 2016
22016
Продуктивність гібридів буряка цукрового в умовах Правобережного Лісостепу України
ЛВ Вишневська, ЛМ Кононенко, АО Січкар
Агробіологія, 122-126, 2014
22014
Діяльнісний підхід до формування в учнів школи основних біологічних понять про рівні організації живої природи
ЛМ Кононенко
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
22013
Оптимізація елементів технології вирощування пшениці озимої у лісостепу правобережному
СО Третьякова
Редакційно-видавничий відділ Свідоцтво ДК№ 2499 від 18. 05. 2006 р …, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20