Підписатись
Галина Давидовська (Halyna Davydovska, Davydovska H.)
Галина Давидовська (Halyna Davydovska, Davydovska H.)
Західноукраїнський національний університет
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інвестиційна привабливість регіонів
ГВ Сидор, ГІ Давидовська
Сталий розвиток економіки, 184-189, 2015
302015
Проблеми соціального підприємництва в Україні
ГІ Давидовська
Видавничий дім" Гельветика", 2016
202016
Особливості організації обліку на підприємствах малого бізнесу в Україні
ГІ Давидовська, АВ Довбуш
Інноваційна економіка, 2020
112020
Криптовалюта–гроші майбутнього
ГВ Сидор, УЯ Андрусів, ГІ Давидовська
Дніпро, 2018
72018
Електронні гроші та електронні платіжні системи в Україні
ГІ Давидовська
Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп …, 2011
62011
Історико-правові аспекти еволюції митних режимів Франції
ГІ Давидовська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
52016
Сучасний стан малого підприємництва в Україні
ГІ Давидовська
42020
Кредитный потенциал региона в структуре финансового потенцила
ГИ Давыдовская
Экономика и социум, 415-421, 2013
42013
Сутність сучасного інноваційного підприємництва
ГІ Давидовська
Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи, 212-213, 2021
32021
Поняття митних пільг та їх класифікація
ГІ Давидовська, ГВ Сидор
32018
Ступінь адаптації законодавства України до законодавства ЄС в сфері звільнення від сплати мита
ГІ Давидовська
22018
Основні підходи до класифікації соціальних підприємств
Г Давидовська
Економічний дискурс, 132-137, 2021
12021
Краудфандинг в Україні: проблеми та перспективи розвитку
ГІ Давидовська
12021
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОБЛІКУ КРИПТОВАЛЮТИ
ГВ Сидор, УЯ Андрусів, ГІ Давидовська, КВ Безверхий, АБ Кувшинова, ...
Рекомендовано до друку науково-технічною радою Луцького національного …, 2021
2021
The history of the world's first icebreaker “Yermak” and the significance of its first expeditions to explore the Arctic
ГІ Давидовська
Історія науки і техніки, 2021, том 11, випуск 2, 2021
2021
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА
ТВ Барановська, МІ Бондар, ФФ Бутинець, ІА Герасимович, СФ Голов, ...
Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези, 205, 2021
2021
Краудфандинг: сутність та чинники, що впливають на його розвиток.
ГІ Давидовська
Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія:«Економіка та управління в нафтовій і газовій …, 2021
2021
Тенденції розвитку малого підприємництва в Україні
ГІ Давидовська, ТГ Давидовська
2020
Мале підприємництво в Україні: проблеми розвитку та напрями їх вирішення
Г Давидовська
Організаційний комітет конференції, 105, 2020
2020
CUSTOMS PRIVILEGES: MECHANISM OF PROVIDING AND TERMINATION
HI Davydovska, SM Kulchytska
Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20