Подписаться
Лариса Остаповець
Лариса Остаповець
Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене online.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні рекомендації з отримання партеногенетичних ембріонів свиней та корів in vitro
ЛІ Остаповець, СІ Ковтун
32011
Соєвий шрот-інгредієнт-наповнювач і фіксатор жиру при виробництві комбінованих кормових добавок з нехарчових відходів рибо-і птахопереробних підприємств
ВГ Кебко, ЛІ Остаповець, ЛО Дєдова, СО Голембівський, БІ Кобаль, ...
Корми і кормовиробництво, 220-226, 2016
22016
Цитогенетична характеристика ооцитів свиней при отриманні партеногенетичних ембріонів після інгібування редукційного ділення мейозу in vitro / Л. І. Остаповець //
ЛІ Остаповець
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринар 12 (2), 225-229, 2010
12010
Цитогенетична характеристика ооцитів свиней при отриманні партеногенетичних ембріонів після інгібування редукційного ділення мейозу in vitro
ЛІ Остаповець
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
12010
Вплив умов культивування ооцит-кумулюсних комплексів свиней in vitro на розвиток партеногенетичних ембріонів
ЛІ Остаповець
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Сер …, 2007
12007
Вплив умов культивування ооцит-кумулюсних комплексів свиней in vitro на розвиток партеногенетичних ембріонів
ЛІ Остаповець
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2007
12007
Хромосомні перетворення ооцитів свиней під час дозрівання in vitro
ЛІ Остаповець
Фактори експерементальної еволюції організмів, 433-438, 2003
12003
Parthenogenetic activation of porcine oocytes in vitro with and without inhibition of first meiotic division
L Ostapovets
Животновъдната наука – предизвикателства и иновации : научна конференция с …, 2017
2017
Спосіб очищення від радіонуклідів рідких технологічних відходів біогазового виробництва
МВ Гладій, МІ Дідух, ВП Славов, ВГ Кебко, ТС Плотко, ЛІ Остаповець
2017
Комп'ютерна модель оптимізації раціонів годівлі лактуючих корів як один з ефективних факторів реалізації їх селекційно-генетичного потенціалу /
ЛВ Мітіогло, ММ Передрій, МВ Гладій, ВГ Кебко, ЮП Полупан, ...
Розведення і генетика тварин 54, 74–91, 2017
2017
Cytogenetical and Biotechnological methods for assessing boar reproductive potential
L Ostapovets, S Lubov
Bulgarian Journal of Agricultural science. Agricultural Academy Bulgaria 22 …, 2016
2016
Професор Борис Євгенович Подоба : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1964–2015 рр.
ВІ Фасоля, ЛІ Остаповець
2016
Спосіб стимуляції відтворної здатності корів та підвищення імунобіологічної реактивності та енергії росту і розвитку телят за малих доз радіації
МП Мартиненко, ІВ Корх, ПП Джус, ЛО Дєдова, ЛІ Остаповець, ...
Державна служба інтелектуальної власності України, 2015
2015
TECHNOLOGY OF PRODUCTION COMBINED HIGH-PROTEIN FOOD ADDITIVES WITH REJECTS CONVERSIONS PRODUCTS OF POULTRY AND FISH
МВ Гладій, ВГ Кебко, МГ Порхун, ЛІ Остаповець, ЛО Дєдова, ...
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Технологія виробництва і переробки …, 2015
2015
Спосіб виробництва сухих замінників незбираного молока
МВ Гладій, ВГ Кебко, ЛО Дєдова, ЮВ Дорошенко, ЛВ Вишневський, ...
2015
Вплив біонанокомпозиту на формування партеногенетичних та зиготичних ембріонів свиней in vitro
ЛІ Остаповець
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
2015
Спосіб виробництва сухих замінників незбираного молока
ВГ Гладій, Михайло Васильович, Кебко, ЛО Дєдова, ЮВ Дорошенко, ...
2015
Гузєв Ігор Вікторович (1963–2014): біобібл. покажч. наук. пр.
ВІ Фасоля, ОІ Мохначова, ЛІ Остаповець
Київ, 2015
2015
Цитогенетичний аналіз периферійної крові тварин волинської м’ясної породи
Л Остаповець
Тваринництво України, 15-17, 2015
2015
Технологія виробництва комбінованих високопротеїнових кормових добавок із відходів переробки продукції птахівництва та рибництва
МВ Гладій, ВГ Кебко, МГ Порхун, ЛІ Остаповець, ЛО Дєдова, ...
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20