Ульянченко Олександр Вікторович, Alexander Ulyanchenko
Ульянченко Олександр Вікторович, Alexander Ulyanchenko
Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва
Verified email at knau.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Дослідження операцій в економіці
ОВ Ульянченко
видавництво" Довкілля", 2010
1052010
Дослідження операцій в економіці: підручник
ОВ Ульянченко
Суми: Довкілля, 2010
104*2010
Дослідження операцій в економіці
ОВ Ульянченко
Харків: Гриф, 2002
104*2002
Формування та використання ресурсного потенціалу в аграрній сфері: монографія
ОВ Ульянченко
Х.: ХНАУ, 2006
992006
Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств та стратегічні аспекти її формування
ОВ Ульянченко, ЛА Євчук, ІВ Гуторова
Х.: Віровець А.П. “Апостроф”, 2011
702011
Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: управлінський аспект: монографія
ОВ Ульянченко
Суми: Довкілля, 2009
462009
Управління ресурсним потенціалом в аграрному секторі
ОВ Ульянченко
ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00. 03 Економіка та управління…, 2008
262008
Продовольча безпека – основа нацiональной безпеки держави
ОВ Ульянченко
http://congressworld.com.ua/blog_article.php?id=5, 2014
23*2014
Продовольча безпека–основа національної безпеки держави
ОВ Ульянченко, НВ Прозорова
Режим доступу: http://humanright. org. ua/blogs/prodovolcha_bezpeka, 0
23
Залежність продовольчої безпеки країни від забезпеченості аграрної сфери ресурсами
ОВ Ульянченко
Агросвіт: наук.-практ. журнал, 4-8, 2007
192007
Конкурентоспроможнiсть сiльськогосподарських пiдприємств та стратегiчнi аспекти її формування
ОВ Ульянченко, ЛА Евчук, IВ Гуторова
172011
Інвестиційний процес і його складові елементи
ОВ Ульянченко
Ефективна економіка, 2010
162010
Інноваційно-інвестиційна діяльність, як основа сталого розвитку економіки держави
ОВ Ульянченко
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 70-76, 2015
132015
Дотаційний механізм у системі конкурентоспроможного виробництва молока в Україні
ОВ Ульянченко
Економіка АПК, 10-19, 2011
132011
Особливості національної концепції використання та відтворення агроресурсів
ОВ Ульянченко
Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної…, 2003
132003
Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора України на кластерних засадах
ОВ Ульянченко
Вісник аграрної науки, 56-59, 2010
112010
Стратегія стійкого розвитку аграрного сектору економіки на основі підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом
ОВ Ульянченко, ВЄ Тітова
Затверджено вченою радою університету (Протокол № 5 від 23.04. 2009 р.), 119, 2009
112009
Формування ефективного механізму управління фінансовими ресурсами АПК
ОВ Ульянченко
Економіка АПК, 71-76, 2008
112008
Управління проектами
ОВ Ульянченко, ПФ Цигікал, ОВ Токар, та ін
102010
Управління проектами
ОВ Ульянченко, ПФ Цигікал, ОВ Олійник, ОА Ульянченко, ...
Харк. нац. аграр. ун-т ім. ВВ Докучаєва, 2010
102010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20