Ульянченко Олександр Вікторович, Alexander Ulyanchenko
Ульянченко Олександр Вікторович, Alexander Ulyanchenko
Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва
Verified email at knau.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Дослідження операцій в економіці
ОВ Ульянченко
видавництво" Довкілля", 2010
1222010
Дослідження операцій в економіці: підручник
ОВ Ульянченко
Суми: Довкілля, 2010
121*2010
Дослідження операцій в економіці
ОВ Ульянченко
Харків: Гриф, 2002
121*2002
Формування та використання ресурсного потенціалу в аграрній сфері: монографія
ОВ Ульянченко
Х.: ХНАУ, 2006
1032006
Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: управлінський аспект: монографія
ОВ Ульянченко
Суми: Довкілля, 2009
512009
Управління ресурсним потенціалом в аграрному секторі
ОВ Ульянченко
Нац. наук. центр «Ін-т аграр. Економіки» УААН. К., 2008, 2008
322008
Продовольча безпека – основа нацiональной безпеки держави
ОВ Ульянченко
http://congressworld.com.ua/blog_article.php?id=5, 2014
26*2014
Продовольча безпека–основа національної безпеки держави
ОВ Ульянченко, НВ Прозорова
Режим доступу: http://humanright. org. ua/blogs/prodovolcha_bezpeka, 0
26
Залежність продовольчої безпеки країни від забезпеченості аграрної сфери ресурсами
ОВ Ульянченко
Агросвіт: наук.-практ. журнал, 4-8, 2007
222007
Конкурентоспроможнiсть сiльськогосподарських пiдприємств та стратегiчнi аспекти її формування
ОВ Ульянченко, ЛА Евчук, IВ Гуторова
202011
Інвестиційний процес і його складові елементи
ОВ Ульянченко
Ефективна економіка, 2010
192010
Інноваційно-інвестиційна діяльність, як основа сталого розвитку економіки держави
ОВ Ульянченко
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 70-76, 2015
152015
Особливості національної концепції використання та відтворення агроресурсів
ОВ Ульянченко
Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної …, 2003
152003
Дотаційний механізм у системі конкурентоспроможного виробництва молока в Україні
ОВ Ульянченко
Економіка АПК, 10-19, 2011
142011
Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора України на кластерних засадах
ОВ Ульянченко
Вісник аграрної науки, 56-59, 2010
142010
Зернокруп’яне виробництво як важіль підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
ОВ Ульянченко
Агро інком, 9-13, 2009
132009
Motivation management as the key factor of financial and economic growth of small agribusiness enterprises
OV Ulianchenko, RM Sheludko, MS Ponomarova, LV Sheludko
Financial and credit activity: problems of theory and practice 4 (31), 239-248, 2019
112019
Стратегія стійкого розвитку аграрного сектору економіки на основі підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом
ОВ Ульянченко, ВЄ Тітова
Затверджено вченою радою університету (Протокол № 5 від 23.04. 2009 р.), 119, 2009
112009
Формування ефективного механізму управління фінансовими ресурсами АПК
ОВ Ульянченко
Економіка АПК, 71-76, 2008
112008
Проблеми та тенденції розвитку органічного овочівництва і плодівництва в Україні
ОВ Ульянченко, РМ Безус
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 23-32, 2016
102016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20