Подписаться
Ульянченко Олександр Вікторович, Alexander Ulyanchenko
Ульянченко Олександр Вікторович, Alexander Ulyanchenko
Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва
Подтвержден адрес электронной почты в домене knau.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження операцій в економіці: підручник
ОВ Ульянченко
Суми: Довкілля, 2010
155*2010
Дослідження операцій в економіці
ОВ Ульянченко
Харків: Гриф, 2002
153*2002
Формування та використання ресурсного потенціалу в аграрній сфері: монографія
ОВ Ульянченко
Х.: ХНАУ, 2006
1232006
Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: управлінський аспект: монографія
ОВ Ульянченко
Суми: Довкілля, 2009
612009
Управління ресурсним потенціалом в аграрному секторі
ОВ Ульянченко
ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00. 03–економіка та управління …, 2008
402008
Продовольча безпека–основа національної безпеки держави
АВ Ульянченко, НВ Прозорова
Режим доступу: http://humanright. org. ua/blogs/prodovolcha_bezpeka, 2014
362014
Стан та перспективи розвитку молочного ринку України
СО Степанчук, ЮЮ Єфісько
Економіка та держава, 99-102, 2017
342017
Залежність продовольчої безпеки країни від забезпеченості аграрної сфери ресурсами
ОВ Ульянченко
Агросвіт: наук.-практ. журнал, 4-8, 2007
262007
Інноваційно-інвестиційна діяльність, як основа сталого розвитку економіки держави
ОВ Ульянченко
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 70-76, 2015
242015
Інвестиційний процес і його складові елементи
ОВ Ульянченко
Ефективна економіка, 2010
222010
Motivation management as the key factor of financial and economic growth of small agribusiness enterprises
OV Ulianchenko, RM Sheludko, MS Ponomarova, LV Sheludko
Financial and credit activity problems of theory and practice 4 (31), 239-248, 2019
202019
Конкурентоспроможнiсть сiльськогосподарських пiдприємств та стратегiчнi аспекти її формування
ОВ Ульянченко, ЛА Евчук, IВ Гуторова
202011
Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора України на кластерних засадах
ОВ Ульянченко
Вісник аграрної науки, 56-59, 2010
192010
Особливості національної концепції використання та відтворення агроресурсів
ОВ Ульянченко
Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної …, 2003
162003
Дотаційний механізм у системі конкурентоспроможного виробництва молока в Україні
ОВ Ульянченко
Економіка АПК, 10-19, 2011
142011
Зерно-круп’яне виробництво як важіль підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
ОВ Ульянченко
URL: http://base. dnsgb. com. ua/files/journal/Agroinkom/agroinkom2009-9-12 …, 2009
142009
Стратегія стійкого розвитку аграрного сектору економіки на основі підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом
ОВ Ульянченко, ВЄ Тітова
Затверджено вченою радою університету (Протокол № 5 від 23.04. 2009 р.), 119, 2009
142009
Формування ефективного механізму управління фінансовими ресурсами АПК
ОВ Ульянченко
Економіка АПК, 71-76, 2008
142008
Методи оптимізації в економіці
ОВ Ульянченко
Харків, 2001
142001
Стан та перспективи розвитку овочепереробної галузі України
ОВ Ульянченко, НВ Прозорова
Харків: ХНАУ ім. ВВ Докучаєва, 2014
132014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20