Ульянченко Олександр Вікторович, Alexander Ulyanchenko
Ульянченко Олександр Вікторович, Alexander Ulyanchenko
Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва
Подтвержден адрес электронной почты в домене knau.kharkov.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Формування та використання ресурсного потенціалу в аграрній сфері: монографія
ОВ Ульянченко
Х.: ХНАУ, 2006
932006
Дослідження операцій в економіці: підручник
ОВ Ульянченко
Суми: Довкілля, 2010
92*2010
Дослідження операцій в економіці
ОВ Ульянченко
Харків: Гриф, 2002
922002
Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств та стратегічні аспекти її формування
ОВ Ульянченко, ЛА Євчук, ІВ Гуторова
Х.: Віровець А.П. “Апостроф”, 2011
582011
Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: управлінський аспект: монографія
ОВ Ульянченко
Суми: Довкілля, 2009
432009
Управління ресурсним потенціалом в аграрному секторі
ОВ Ульянченко
ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00. 03 «Економіка та управління …, 2008
252008
Продовольча безпека – основа нацiональной безпеки держави
ОВ Ульянченко
http://congressworld.com.ua/blog_article.php?id=5, 2014
22*2014
Продовольча безпека–основа національної безпеки держави
ОВ Ульянченко, НВ Прозорова
Режим доступу: http://humanright. org. ua/blogs/prodovolcha_bezpeka, 0
22
Залежність продовольчої безпеки країни від забезпеченості аграрної сфери ресурсами
ОВ Ульянченко
Агросвіт: наук.-практ. журнал, 4-8, 2007
182007
Інвестиційний процес і його складові елементи
ОВ Ульянченко
Ефективна економіка, 2010
132010
Дотаційний механізм у системі конкурентоспроможного виробництва молока в Україні
ОВ Ульянченко
Економіка АПК, 10-19, 2011
122011
Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора України на кластерних засадах
ОВ Ульянченко
Вісник аграрної науки, 56-59, 2010
122010
Особливості національної концепції використання та відтворення агроресурсів
ОВ Ульянченко
Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної …, 2003
122003
Інноваційно-інвестиційна діяльність, як основа сталого розвитку економіки держави
ОВ Ульянченко
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 70-76, 2015
112015
Управління проектами
ОВ Ульянченко, ПФ Цигікал, ОВ Токар, та ін
112010
Стратегія стійкого розвитку аграрного сектору економіки на основі підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом
ОВ Ульянченко, ВЄ Тітова
Затверджено вченою радою університету (Протокол № 5 від 23.04. 2009 р.), 119, 2009
112009
Управління проектами
ОВ Ульянченко
Бізнес-план проекту: лекція/ОВ Ульянченко, МФ Соловйов, ПФ Цигікал, АВ Токар …, 0
11
Актуальні проблеми лізингу як фінансового механізму формування та розвитку ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки
ОВ Ульянченко
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 189-194, 2009
102009
Зерно-круп’яне виробництво як важіль підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств
ОВ Ульянченко
Агро інком, 9-13, 2009
102009
Формування ефективного механізму управління фінансовими ресурсами АПК
ОВ Ульянченко
Економіка АПК, 71-76, 2008
102008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20