Ульянченко Олександр Вікторович, Alexander Ulyanchenko
Ульянченко Олександр Вікторович, Alexander Ulyanchenko
Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва
Подтвержден адрес электронной почты в домене knau.kharkov.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Формування та використання ресурсного потенціалу в аграрній сфері: монографія
ОВ Ульянченко
Х.: ХНАУ, 2006
922006
Дослідження операцій в економіці: підручник
ОВ Ульянченко
Суми: Довкілля, 2010
87*2010
Дослідження операцій в економіці
ОВ Ульянченко
Харків: Гриф, 2002
872002
Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств та стратегічні аспекти її формування
ОВ Ульянченко, ЛА Євчук, ІВ Гуторова
Х.: Віровець А.П. “Апостроф”, 2011
522011
Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: управлінський аспект: монографія
ОВ Ульянченко
Суми: Довкілля, 2009
422009
Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств: навч. посіб.
ГК Агаджанов
Харківська національна академія міського господарства, 2010
352010
Ресурсний потенціал підприємства: сутність, структура, стратегія використання
НГ Міценко, ОІ Кумечко
Науковий вісник НЛТУ України 20 (9), 2010
352010
Управління ресурсним потенціалом в аграрному секторі
ОВ Ульянченко
ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00. 03 «Економіка та управління …, 2008
252008
Результативна стратегія досягнення інвестиційної привабливості підприємства
ЛО Чорна
Інвестиції: практика та досвід, 4-6, 2008
232008
Продовольча безпека – основа нацiональной безпеки держави
ОВ Ульянченко
http://congressworld.com.ua/blog_article.php?id=5, 2014
19*2014
Продовольча безпека–основа національної безпеки держави
ОВ Ульянченко, НВ Прозорова
Режим доступу: http://humanright. org. ua/blogs/prodovolcha_bezpeka, 0
19
Залежність продовольчої безпеки країни від забезпеченості аграрної сфери ресурсами
ОВ Ульянченко
Агросвіт: наук.-практ. журнал, 4-8, 2007
172007
Оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств України через механізм фінансового лізингу
МО Сичова, НО Шевченко
Агросвіт, 31-33, 2009
132009
Інвестиційний процес і його складові елементи
ОВ Ульянченко
Ефективна економіка, 2010
122010
Всесвітня мережа Інтернет як канал збуту органічної продукції
ОВ Ульянченко, РМ Безус
Економіка АПК, 128-134, 2012
112012
Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора України на кластерних засадах
ОВ Ульянченко
Вісник аграрної науки, 56-59, 2010
112010
Особливості національної концепції використання та відтворення агроресурсів
ОВ Ульянченко
Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної …, 2003
112003
Дотаційний механізм у системі конкурентоспроможного виробництва молока в Україні
ОВ Ульянченко
Економіка АПК, 10-19, 2011
102011
Управління проектами
ОВ Ульянченко, ПФ Цигікал, ОВ Токар, та ін
102010
Актуальні проблеми лізингу як фінансового механізму формування та розвитку ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки
ОВ Ульянченко
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 189-194, 2009
102009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20