Колишкіна Алла Петрівна
Колишкіна Алла Петрівна
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІПП, кафедра дошкільної і початкової
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування екологічно доцільної поведінки учнів
А Колишкіна
Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі …, 2017
19*2017
Теоретичні засади проблеми формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів
АП Колишкіна
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 93-101, 2014
32014
Формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у взаємодії школи і сім’ї
АП Колишкіна
Інститут проблем виховання НАПН України, 2014
32014
Практика формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів
АП Колишкіна
Теоретичні питання культури, освіти та виховання : наук. журнал, С. 77–82, 2017
12017
Дослідження стану сформованості екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів
АП Колишкіна
Науковий вісник, 227–231, 2016
12016
Аналіз готовності вчителів початкових класів до формування екологічно доцільної поведінки школярів
АП Колишкіна
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 287–294, 2016
12016
Теоретичні аспекти взаємодії школи і сім’ї у вихованні школярів
АП Колишкіна
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 281–289, 2015
12015
Особливості формування екологічно доцільної поведінки в учнів початкової школи
А Колишкіна
Гірська школа Українських Карпат, 186-188, 2013
12013
Стан патріотичного виховання учнів початкових класів на родинних традиціях українського народу
АП Колишкіна, Ю Бесараб
ФОП Цьома СП, 2018
2018
Соціальна компетентність дітей з порушенням інтелектуального розвитку як показник готовності до навчання
АВ Чобанян, АП Колишкіна
Інститут психології імені ГС Костюка Національної академії педагогічних наук …, 2018
2018
Практика формування почуття відповідальності в учнів початкової школи у взаємодії школи і сім'ї
АП Колишкіна, ОА Волкова
Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дошкільна і …, 2018
2018
Сутність і структура гуманістичних цінностей учнів початкових класів
АП Колишкіна, В Аксен
Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дошкільна …, 2018
2018
Оптимізація формування екологічно доцільної поведінки учнів початкової школи
АП Колишкіна
Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку …, 2018
2018
Педагогічні умови забезпечення процесу формування екологічної культури розумово відсталих учнів
АП Колишкіна
Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [„Корекційно-реабілітаційна …, 2018
2018
Сімейне виховання дітей у контексті ідей А. С. Макаренка
АП Колишкіна, ОА Волкова
Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [„Творча спадщина А. С. Макаренка в …, 2018
2018
Організація взаємодії школи і сім’ї у формуванні екологічно доцільної поведінки учнів
АП Колишкіна, СМ Кондратюк, МО Лянной
Заг. редакція – проф. О. Чебикін. – Одеса. : Вид. центр Південноукраїнського …, 2018
2018
Модель формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів
АП Колишкіна
Навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у …, 2018
2018
PROGRAMME-METHODOLOGICAL SUPPORT OF SCHOOL AND FAMILY INTERACTION IN THE FORMATION OF THE PUPILS’ OF PRIMARY SCHOOL ENVIRONMENTALLY EXPEDIENT BEHAVIOR
АП Колишкіна, АА Сбруєва
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал …, 2018
2018
Особливості розвитку пізнавально-творчих здібностей в учнів початкових класів
АП Колишкіна, ОВ Колишкін
Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [„Пізнавально-творча і …, 2018
2018
Теоретические аспекты совместной деятельности школы и семьи в воспитании учеников начальных классов
А Колышкина
Материалы Междунар. научно-практ. конф. „Proceedings of the International …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20