Подписаться
Василь Миколайович Киричко, Василий Николаевич Киричко, Vasyl Kyrychko
Василь Миколайович Киричко, Василий Николаевич Киричко, Vasyl Kyrychko
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ВМ Киричко, ін.
К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003
661*2003
Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, ЮВ Гродецький, ...
Х.: Право 2, 1040, 2013
605*2013
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Вид. третє, переробл. та …
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ВМ Киричко, ін.
Х.: ТОВ "Одіссей", 2006
605*2006
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В. Т. Маляренка, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Видання …
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ВМ Киричко, ін.
Х.: ТОВ "Одіссей", 2004
605*2004
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар. Додаток
ВІ Борисов, ЮВ Баулін, СБ Гавриш, ВМ Киричко, ін.
Харків : ТОВ "Одіссей", 2008
575*2008
Уголовное право Украины: Особенная часть: Учебник / М. И. Бажанов, Ю. В. Баулин, В. И. Борисов и др.; Под ред. М. И. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тация
МИ Бажанов, ЮВ Баулин, ВИ Борисов, ВН Киричко, др.
К.: Юринком Интер., 2003
315*2003
Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М. І. Бажанов , Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 2-е …
МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ЛВ Дорош, ...
К.: Юрінком Інтер, 2004
135*2004
Кримінальна відповідальність за корупцію
ВМ Киричко
Х.: Право, 424 с., 2013
1092013
Кримінальне право України: Особлива частина : Підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. / За ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 3-є вид., пере-роб. і …
ВІ Борисов, ЮВ Баулін, СБ Гавриш, ВМ Киричко, ін.
К. : Юрінком Інтер, 2007
40*2007
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
ВМ Киричко
Велика українська юридична енциклопедія: у 20 томах, С. 490-493, 2017
37*2017
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я Тація. Вид. четверте, доповн.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ВМ Киричко, ін.
Х.: ТОВ "Одіссей", 2008
33*2008
Злочини у сфері господарської діяльності за КК України та в судовій практиці: науково-практичний коментар
ВМ Киричко, ОІ Перепелиця
Х.: Право, 784 с., 2010
28*2010
Злочини у сфері господарської діяльності за Кримінальним кодексом України та в судовій практиці: науково-практичний коментар
ВМ Киричко, ОІ Перепелиця
Х.: Право, 2010
282010
Законодавчий вірус в системі КК України: визначення і актуалізація проблеми на прикладі ст. 368-2 КК «незаконне збагачення»
ВМ Киричко
Problems of Legality, 142-151, 2016
272016
Кримінальне право України. Особлива частина
ВВ Сташис, ВЯ Тацій, МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ...
Видавництво «Юрінком Інтер», 2005
202005
Практичний посібник з кримінального права України
ВМ Киричко
Х.:«ФІНН, 720, 2010
142010
Унікальний посібник з кримінального права України
ВМ Киричко
Х.: Право, 2015
102015
Проблема розмежування кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення заборон одержання неправомірної вигоди й подарунків, шляхи її вирішення
V Kirichko
Проблеми законності, 118-131, 2017
82017
Уголовная ответственность за получение незаконного вознаграждения от граждан, за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения: Дисертация.… канд. юрид. наук: 12.00.08
ВН Киричко
Харьковский юридический институт, 1986
81986
Уголовная ответственность за получение незаконного вознаграждения от граждан, за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения: Автореф. дис.… канд. юрид. наук: 12.00.08
ВН Киричко
Харьковский юридический институт, 1986
81986
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20