Лариса Шевчук
Лариса Шевчук
ДВНЗ" Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Verified email at phdpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Хмарні технології в освіті. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету.
ТА Вакалюк
Житомир: вид-во ЖДУ, 2016
182016
Методика застосування технологій прикладної інформатики в школі та вищому педагогічному навчальному закладі/Л. Шевчук
ЛД Шевчук
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія …, 2010
112010
Основи методичної системи навчання прикладної інформатики студентів індустріально-педагогічних спеціальностей
ЛД Шевчук
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2010
52010
Прикладна інформатика: Навчальний посібник для студентів педагогічно-індустріальних факультетів вищих навчальних закладів/За редакцією МІ Жалдака
ЛД Шевчук
Київ: Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
42010
Особливості використання комп’ютерно орієнтованих засобів навчання для управління самостійною роботою студентів
ЛД Шевчук
Актуальні питання сучасної інформатики, 299-303, 2017
22017
Об’єктно-орієнтоване програмування мовою С++: навчально-методичний посібник для студентів напряму 6.040302 Інформатика
ТА Вакалюк, СС Жуковський
вид-во ЖДУ, 2016
22016
Екологічність як принцип публічних закупівель: законодавство України та стандарти Європейського союзу
Л Шевчук
Екологічне право, 177-181, 2020
12020
Формування професійної компетентності майбутніх вчителів засобами імітаційних комплексів
ЛД Шевчук
Лисенко ММ, 2018
12018
Методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання математики
Л Шевчук, Б Шевчук
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу Переяслав …, 2014
12014
Методична система навчання основ прикладної інформатики у підготовці майбутніх учителів технологій
ЛД Шевчук
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2013
12013
Організаційні форми навчання основ прикладної інформатики у процесі підготовки майбутніх вчителів технологій
ЛД Шевчук
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
12011
Змістова підготовка вчителів трудового навчання в галузі прикладної інформатики
ЛД Шевчук
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2011
12011
Формування знань, умінь і навичок з прикладної інформатики за допомогою лабораторного практикуму
ЛД Шевчук
Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання …, 2010
12010
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ STEM-ОСВІТИ
ЛД Шевчук, ГВ Рябенко
Advancing in research and education 12, 434, 2020
2020
Організаційно-методичні основи експериментального дослідження неперервної професійної підготовки майбутніх учителів математики засобами ІКТ
Л Шевчук
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2020
2020
Теоретичні та методологічні аспекти педагогічного контролю знань студентів на основі тестової технології
ЛД Шевчук, СМ Яшанов
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
Інформаційні технології у вищій школі
ДС Антонюк, ІД Бойчук, ВВ Болотіна, ВА Болух, ТА Вакалюк, ...
ФОП" ОО Євенок", 2019
2019
Інформаційні технології у вищій школі
ТА Вакалюк, ДС Антонюк, ІД Бойчук, ВВ Болотіна, ВА Болух, ...
вид-во ФОП" ОО Євенок", 2019
2019
Структурне та візуальне програмування. Навчальний посібник для студентів фізико-математичного факультету
СА Постова, ТА Вакалюк, ЛД Шевчук
вид-во ПХДПУ, 2019
2019
ВИКОРИСТАННЯ «АВС-МОДЕЛІ» ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОЇ СКЛАДОВОЇ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ У СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
L Shevchuk, T Shevchuk
Social Work and Education 6 (1), 106-114, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20