Петриченко Василь Флорович  Петриченко Василий Флорович Petrychenko Vasyl академік НААНУ
Петриченко Василь Флорович Петриченко Василий Флорович Petrychenko Vasyl академік НААНУ
Інститут кормів та сільського господарства Поділля
Підтверджена електронна адреса в mail.vinnica.ua
НазваПосиланняРік
Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур
ВВ Лихочвор, ВФ Петриченко
К.: Центр навчальної літератури 2, 808, 2004
3232004
Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових культур
ВВ Лихочвор, ВФ Петриченко
Львів: НВФ «Українські технології, 105-107, 2006
1092006
Проблема фотосинтезу і біологічної фіксації азоту бобовими культурами
АО Бабич, ВФ Петриченко, ФФ Адамень
Вісник аграрної науки, 34-39, 1996
731996
Методика проведення дослідів по кормовиробництву
ВФ Петриченко
Вінниця., 87, 1994
67*1994
Зерновиробництво
ВВ Лихочвор, ВФ Петриченко, ПВ Іващук
Львів: НВФ «Українські технології, 321-330, 2008
642008
Мінеральні добрива та їх застосування
ВВ Лихочвор
Львів: НВФ «Українські технології 312, 2008
542008
Бобові культури і сталий розвиток агроекосистем
ВФ Петриченко, ВФ Камінський, ВП Патика
Корми і кормовиробництво.–2003.–Вип 51, 3-6, 2003
452003
Ріпак
ВВ Лихочвор, ВФ Петриченко
Львів: НВФ «Українські технології, 2005
372005
Виробництво та використання сої в Україні
ВФ Петриченко
Вісник аграрної науки., 24-27, 2008
362008
Наукові основи сталого соє сіяння в Україні
ВФ Петриченко
Корми і кормовиробництво, 3-10, 2011
312011
Лучне кормовиробництво i насiнництво трав
ВФ Петриченко, ПС Макаренко
Дiло, 2005
282005
Перспективи розвитку лучного кормовиробництва
ВФ Петриченко, ПС Макаренко
Вісник аграрної науки, 5-10, 2004
282004
Наукові основи сучасних технологій вирощування високобілкових культур/[ВФ Петриченко, АО Бабич, СІ Колісник та ін.]
ВФ Петриченко
Вісник аграрної науки, 15-19, 2003
252003
Наукові основи сталого розвитку кормовиробництва
ВФ Петриченко
Вісник аграрної науки., 72-74, 2006
24*2006
Конкурентоспроможність технологій і машин: Навчальний посібник
АД Гарькавий, ВФ Петриченко, АВ Спірін
Вінниця: ВДАУ–„Тірас”.–2006.–73с, 2003
242003
Рослинництво. Сучаснi iнтенсивнi технологiї вирощування основних польових культур
ВВ Лихочвор, ВФ Петриченко
232006
Стратегічні напрями аграрного сектору економіки на період до 2012 року.
ВФ Петриченко
Економіка АПК, 3-9, 2012
22*2012
Актуальні проблеми кормовиробництва в Укра-ні
ВФ Петриченко
Ефективні корми та годівля, 12-15, 2010
222010
Екологія мікроорганізмів
ВП Патика, ТГ Омельянець, ІВ Гриник, ВФ Петриченко
К.: Основа, 2007
202007
Фотосинтетическая деятельность и продуктивность сои при известковании, внесении минеральных удобрений и инокуляции в условиях Лесостепи Украины
АА Бабич, ВФ Петриченко
Вестник сельскохозяйственной науки, 110-117, 1992
201992
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20