Володимир Беля
Володимир Беля
Київський національний лінгвістичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knlu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Політична участь та метаморфози образу влади: український контекст
В Беля
Філос. думка, 108-119, 2002
62002
Проблеми політичної участі та метаморфози образу влади: український контекст
В Беля
Філософська думка, 108-119, 2002
6*2002
Основні труднощі в оволодінні явищем сандхі тонів у процесі вивчення китайської мови
В Беля
«Ad orbem per linguas. До світу через мови». Матеріали Міжнародної науково …, 2020
2020
Основні труднощі в процесі оволодіння артикуляційною базою китайської мови
В Беля
“Ad orbem per linguas. До світу через мови”: матеріали Mіжнародної науково …, 2019
2019
Противоречия социальной интеграции и модернизация китайского общества
В Беля
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук 1 (12 (71)), 238-241, 2014
2014
Проблема культурної традиції і методологічні засади модернізації китайського соціуму
В Беля
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія …, 2013
2013
Становлення дискурсу вестернізації в класичній китайській філософії
В Беля
Міжнародна наукова конференція «Дні наки філософського факультету – 2012 …, 2012
2012
Формування дискурсів модернізації та антитрадиціоналізму в класичній українській соціально-філософській думці
В Беля
Філософія в умовах сучасних соціокультурних викликів: Всеукраїнська науково …, 2012
2012
Філософські підстави критики традиції в теоріях модернізації соціуму
В Беля
Мультиверсум. Філософський альманах., 65-75, 2012
2012
Традиція як лінійна модель історичності в теоріях модернізації соціуму
В Беля
Практична філософія, 153-162, 2011
2011
Проблема соціального модерну в українському консерватизмі
В Беля
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія …, 2009
2009
Проблема перевідкриття минулого в сучасному західному методологічному дискурсі
В Беля
Філософські пошуки. Вип. ХХVII. Сучасні аспекти співвідношення філософії і …, 2008
2008
Посткласичні концепції традиції і консервативні стратегії соціального розвитку
В Беля
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія …, 2008
2008
Національна держава як модель соціальної модернізації: європейський і китайський контекст
В Беля
Практична філософія, 135-145, 2007
2007
Полемічність питання про феномен традиції в сучасному соціально-філософському дискурсі
В Беля
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія …, 2007
2007
ПРОБЛЕМА ТРАДИЦІЇ І МОДЕРНІЗАЦІЇ В ПОСТКЛАСИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
В БЕЛЯ
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16