Follow
Nataliya Yakovenko
Nataliya Yakovenko
Professor of History, National University of Kyiv Mohyla Academy
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України
НМ Яковенко
Критика, 2005
4072005
Паралельний світ
Н Яковенко
Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст. Київ: Критика 416, 2002
2932002
Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст
Н Яковенко
К.: Генеза 312, 1997
2811997
Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст: Волинь і Центральна Україна
НМ Яковенко
Наукова думка, 1993
260*1993
Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVІІ ст. (Волинь і Центральна Україна)
НМ Яковенко
207*1993
Дзеркала ідентичності: дослідження з исторії уявлень та ідей в Україні XVI-початку XVIII століття
НМ Яковенко
Laurus, 2012
562012
Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku
NM Jakovenko
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000
562000
Narys istori· i seredn· ovično· i ta rann· omoderno· i Ukra· iny
NM Jakovenko
Krytyka, 2005
482005
Кілька спостережень над модифікаціями українського національного міфу в історіографії
Н Яковенко
381998
У пошуках Нового неба. Життя і тексти Йоаникія Ґалятовського
Н Яковенко
342017
U poshukakh Novoho neba: Zhyttia i teksty Yoanykiia Galiatovskoho
N Yakovenko
Kyiv: Laurus, 2017
332017
Латинське шкільництво і «шкільний гуманізм» в Україні кінця XVI–середини XVII ст
Н Яковенко
Київська старовина, 315, 1997
331997
Vstup do istorii
N Yakovenko
K.: Krytyka, 2007
322007
Одна Кліо, дві історії
Н Яковенко
Критика. Число 62, 2002
282002
Очерк истории Украины в Средние века и раннее Новое время
НМ Яковенко
Новое Литературное Обозрение, 2012
242012
Здобутки і втрати Люблінської унії
Н Яковенко
Київська старовина, 77-85, 1993
221993
Нова доба–нові підручники. Про потребу дискусії над підручниками з історії України [Електронний ресурс]
Н Яковенко
Режим доступу: http://www. novadoba. org. ua/data/metod/yakovenko. rtf, 2005
212005
Вступ до iсторiї
Н Яковенко
202007
Paralel’nyy svit. Doslidzhennya z istoriyi uyavlen’ta idey v Ukrayini XVI–XVII st
N Yakovenko
Kyyiv: Krytyka, 2002
192002
Paralel’nyy svit
N Yakovenko
Doslidzhennia z istoriyi, 2002
182002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20