Nataliya Yakovenko
Nataliya Yakovenko
Professor of History, National University of Kyiv Mohyla Academy
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України
Н Яковенко
Критика, 2005
3402005
Паралельний світ
Н Яковенко
Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст. Київ: Критика …, 2002
2412002
Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст: Волинь і Центральна Україна
НМ Яковенко
Наукова думка, 1993
2341993
Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVІІ ст. (Волинь і Центральна Україна)
НМ Яковенко
232*1993
Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст
Н Яковенко
К.: Генеза 312, 1997
2181997
Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku
NM Jakovenko
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000
522000
Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–початку XVIII століття
Н Яковенко
К.: Laurus 472, 2012
512012
Narys istori· i seredn· ovično· i ta rann· omoderno· i Ukra· iny
NM Jakovenko
Krytyka, 2005
412005
Очерк истории Украины в Средние века и раннее Новое время
НМ Яковенко
Новое литературное обозрение, 2012
282012
Кілька спостережень над модифікаціями українського національного міфу в історіографії
Н Яковенко
281998
Латинське шкільництво і «шкільний гуманізм» в Україні кінця XVI–середини XVII ст
Н Яковенко
Київська старовина, 315, 1997
261997
U poshukakh Novoho neba: Zhyttia i teksty Yoanykiia Galiatovskoho
N Yakovenko
Kyiv: Laurus, 2017
252017
Одна Кліо, дві історії
Н Яковенко
Критика. Число 62, 2002
232002
Здобутки і втрати Люблінської унії
Н Яковенко
Київська старовина, 77-85, 1993
211993
У пошуках Нового неба. Життя і тексти Йоаникія Ґалятовського
Н Яковенко
202017
Vstup do istorii
N Yakovenko
K.: Krytyka, 2007
182007
Вступ до iсторiї
Н Яковенко
182007
Нова доба–нові підручники. Про потребу дискусії над підручниками з історії України [Електронний ресурс]
Н Яковенко
Режим доступу: http://www. novadoba. org. ua/data/metod/yakovenko. rtf, 2005
182005
Paralelʹnyj svit: doslidžennja z istoriď ujavlenʹ ta idej v Ukraďni XVI-XVII st.
NM Jakovenko
Krytyka, 2002
182002
Розтятий світ: культура України-Руси в переддень Хмельниччини
Н Яковенко
Сучасність: Література, Наука, Мистецтво, Суспільне життя, 59-70, 1994
171994
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20