Олександр Міхно / Oleksandr Mikhno
Олександр Міхно / Oleksandr Mikhno
Педагогічний музей України / Pedagogical museum of Ukraine, Державна науково-педагогічна бібліотека
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація дослідницької діяльності старшокласників у процесі вивчення новели М. Коцюбинського «Цвіт яблуні»
ОП Міхно
Українська мова та література в школі 2, 25-30, 2007
72007
Науковий об’єкт «Колекція стародруків Педагогічного музею України» (рукописи, стародруки та рідкісні видання 1477—1923 рр.), що становить національне надбання : збереження …
О Міхно
Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : матер …, 2015
6*2015
Психологічний семінар В. Сухомлинського та його роль у вивченні особистості учня
ОП Міхно
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2014
62014
Музейна андрагогіка як напрям співпраці Педагогічного музею України та Інституту післядипломної педагогічного освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
ОП Міхно, ОЄ Матвійчук
Короленківські читання, 2016
52016
річний звіт, 2015/за ред. О. Міхна
П музей України
К.: ПМУ, 2015
52015
Еволюція поглядів Василя Сухомлинського щодо психолого-педагогічної характеристики учня
ОП Міхно
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В …, 2013
52013
Сутність терміну «музейна педагогіка»
ОП Міхно
Музейна педагогіка в науковій освіті: збірник тез доповідей учасників І …, 2019
42019
Психолого-педагогічна характеристика особистості учня як передумова реалізації індивідуального підходу у вітчизняній школі 1940–1980-х років: джерелознавчий аспект
О Міхно
Історико-педагогічний альманах, 56-64, 2015
42015
Діяльність Миколи Пирогова на посаді попечителя Київського навчального округу (до 200-річчя від дня народження)
О Міхно
Шлях освіти, 32-37, 2010
42010
Типологія школярів Петра Лесгафта та її рецепція українськими вченими
ОП Міхно
Рідна школа 7, 61-68, 2016
32016
Національне надбання у Педагогічному музеї України [Про науковий об’єкт «Колекція стародруків Педагогічного музею України», що становить національне надбання]
О Міхно
Наука і суспільство, С. 2—10, 2015
32015
Вибрані праці. Історія і методика математики/Нац. техн. ун-т України «КПІ», Пед. музей України;[упоряд.: Вірченко НО, Гайдей ВО, Міхно ОП]
М Кравчук
К.: НТУУ «КПІ», ПМУ, 2014
32014
Освітня діяльність і педагогічні погляди Лесі Українки
О МІХНО
Українська мова і література в школі, 54-57, 2011
32011
ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА «БОРИС ПАТОН І УКРАЇНСЬКА ГУМАНІТАРИСТИКА»
ОП Міхно
Вісник Національної академії педагогічних наук України 3 (1), 2021
22021
Підсумки реалізації музейного соціального проекту «Педагогіка дитинства: нове життя «старих» методик навчання і виховання»(вересень 2017–червень 2018 р.)
ОП Міхно, ОЄ Матвійчук
Музейна педагогіка—проблеми, сьогодення, перспективи, 26-27, 2018
22018
Науково-дослідна діяльність Педагогічного музею України у 2014—2016 рр. та її відображення у публікаціях науковців
ОП Міхно
Всеукраїнський Музейний Форум. Матеріали науково-практичної конференції (м …, 2017
22017
Олександр Шумський: Статті. Промови. Документи/НАПН України, Педагогічний музей України;[укладачі: ВО Гайдей, ОП Міхно; наук. консультант ОВ Сухомлинська]
Г Гринько
К.: ПМУ, 2015
22015
Педагогічний портрет вихованця Колегії Павла Галагана початку ХХ століття (за матеріалами кондуїтних списків)
ОП Міхно
Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна …, 2015
22015
Внесок Миколи Грунського у розроблення методики складання педагогічної характеристики (за матеріалами книги Лекції з педагогіки, 1914)
ОП Міхно
Інноватика у вихованні, 191-198, 2015
22015
Психолого-педагогічні аспекти виховної системи Антона Макаренка
ОП Міхно
Професійно-технічна освіта 2, 8-12, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20