Картава Юлія Анатоліївна (Бондаренко Ю. А.)
Картава Юлія Анатоліївна (Бондаренко Ю. А.)
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІПП, кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Корекція психофізичного розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями зору засобами ритміки
ЮА Картава
дис.... канд. пед. наук: 13.00. 03, 2006
62006
Адаптація діагностичних методик при вивченні психофізіологічного розвитку та рухової сфери дітей дошкільного віку з вадами зору
Ю Картава
Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури …, 2004
42004
Виховний вплив музичного мистецтва на формування особистості дитини
ЮА Картава
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 274-281, 2015
32015
Теоретико-методичні засади музично-ритмічного виховання дошкільників із порушеннями зору : навч.-метод. посібник
Картава
32014
Роль музичного виховання в ранній соціалізації дітей з порушеннями зору
Картава
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал …, 2016
22016
Розвиток пізнавальної діяльності дітей із затримкою психічного розвитку на уроках математики
ЮА Бондаренко, Є Куценко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
12018
Stages of scientific comprehension beginning and development of the versatile influential mechanisms of the music art to a human
Bondarenko
European journal of Special Education Research, 13-23, 2016
12016
Дитина із порушеннями зору в умовах інклюзивної освіти: методичний посібник
К Картава
12010
КОРЕКЦІЙНИЙ ВПЛИВ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ
Ю Бондаренко
Редакційна колегія, 334, 2018
2018
Вплив ґендерного виховання на процес становлення особистості
КБ Ю. Бондаренко
Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали …, 2018
2018
Erfahrung der arbeit des münchener kinderzentrums des inclusive-prozess in deutschland
OK Y.Bondarenko
Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та …, 2018
2018
Теоретико-методичні засади корекційного спрямування музичної діяльності дошкільників зі зниженим зором: автореф. дис. … докт. пед. наук 13.00.03
Бондаренко
Національний педагогічнийуніверситет імені М.П. Драгоманова, 2017
2017
Аналіз проблеми соціальної компетентності в теорії освіти
Б Курєнкова
Педагогічні науки: збірн. наук. праць Херсонського державного університету 2 …, 2017
2017
Якісна характеристика розвитку інтонаційної виразності мовлення у дошкільників зі зниженим зором /за результатами експериментальної діагностики
Бондаренко
Спеціальна освіта: стан та перспективи : мат-ли Всеукр. (заочної) наук …, 2017
2017
Естетичний вплив музичного мистецтва на розвиток особистості дитини з особливими освітніми потребами
М Бондаренко
Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. тез доповіді …, 2017
2017
Теоретико-методичні засади корекційного спрямування музичної діяльності дошкільників зі зниженим зором: дис. … докт. пед. наук 13.00.03
Бондаренко
Національний педагогічнийуніверситет імені М.П. Драгоманова, 2017
2017
Корекційна спрямованість музичної діяльності дітей дошкільного віку зі зниженим зором: теорія та методика : монографія
Бондаренко
2017
Особенности применения методов и приемов музыкально-личностного развития дошкольников со сниженным зрением
Бонадаренко
Problems of modern didactics in higher and secondary schools : monograph, Р …, 2017
2017
Корекція психомоторного розвитку дошкільників зі зниженим зором під час музичного виховання
Бондаренко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал …, 2017
2017
Корекційна спрямованість музичного виховання дошкільників зі зниженим зором
Бондаренко
Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20