Наталя Іванівна Глебова
Наталя Іванівна Глебова
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Довіра як індикатор комунікативного стану суспільства
Н Глебова
Соціологічні студії. Науково-практичний журнал 1 (6), 16-22, 2015
42015
Social competency of the professional groups of water transport experts: constitualization of a sociological research
НІ Глебова
European political and law discourse, 239-251, 2018
32018
Соціальна, національна, етнічна ідентичність: вітчизняний досвід
Н Глебова
Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер …, 2012
32012
Засади дослідження соціокультурного феномену людини моря в контексті соціологічних практик
НІ Глебова
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія …, 2016
22016
Формування свободи й відкритості в глобальному інформаційному просторі
НІ Глебова
Соціологічні студії 2 (3), 22-27, 2013
22013
Концепція етнокультурного простору: теоретико-методологічні підходи
НІ Глебова
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2012
22012
Продукування етнокультурних ідентичностей спільнот Північного Приазов'я
НІ Глебова
[спец. 22.00. 01 Теорія та історія соціології]. Київ, 2010, 0
2
Підходи та структура соціологічного дослідження соціальної компетентності: на прикладі дослідження фахівців водного транспорту
НІ Глебова
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 147-167, 2018
12018
Соціальна компетентність як складова формування професіоналізму фахівців водного транспорту в умовах неперервної освіти
НІ Глебова
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2016
12016
Формування культури суспільної довіри: освітній вимір
НІ Глебова
Грані 1 (129), 92-98, 2016
12016
Міждисциплінарний дискурс дослідження потенціалу сучасних культурних практик
Н Глебова
Versus, 25-31, 2015
12015
Гендерні стереотипи як чинник етнокультурної адаптації мігрантських меншин в український соціум
ЛВ Афанасьєва, НІ Глебова
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна, 82-89, 2014
12014
Світоглядно-ціннісний потенціал соціальності в контексті гармонізації українського освітнього простору
Л Афанасьєва, Н Глєбова
Українознавчий альманах, 79-85, 2014
12014
Соціокультурні комунікаційні аспекти соціалізації: теоретико-методологічний контекст
Н Глебова
Versus, 78-82, 2013
12013
Етнокультурні процеси: інтеграційний аспект
Н Глебова
Українознавчий альманах, 36-40, 2012
12012
грані
А Глебова
Грані, 2020
2020
Польський досвід науковців як запорука заснування нової практики в Україні
НІ Глебова
Україна–Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат …, 2020
2020
Мелітополь як інтеркультурна скарбниця Запорізького краю
Н Глебова
2019
Підготовка підсумкових документів дослідження: навч.-метод. посіб.
ЛВ Афанасьєва, ІВ Букрєєва, НІ Глебова, ЛФ Глинська, АВ Орлов
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана …, 2019
2019
Особливості діагностики соціальної компетентності професійної групи фахівців водного транспорту
НІ Глебова
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 226-230, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20