Ялліна Вікторія
Ялліна Вікторія
кандидат педагогических наук, доцент, ХНПУ ім.Г.С.Сковороди
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблема розумоворго виховання старшокласників у вітчизняній педагогічній науці першої половини ХХ ст.
ЯВЛ Плиско Леонід Миколайович
2018
Досвід підготовки вчительських кадрів Харківської губернії 60-70 рр. ХІХ ст.
ЛМ Плиско, ВЛ Ялліна
Теорія та методика навчання та виховання, 145-156, 2017
2017
Розвиток педагогічних ідей А. Макаренка у 20–30-х рр. ХХ ст.
ВЛ Ялліна
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2014
2014
Форми і методи розумового виховання старшокласників у гімназіях на поч. ХХ ст.
ВЛ Ялліна
Педагогіка та психологія, 185-191, 2012
2012
Особистість підлітка у вітчизняній педагогічній думці першої третини ХХ ст.
В Ялліна
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 318-323, 2012
2012
Проблема розумового виховання старшокласників у вітчизняній педагогічній науці першої половини ХХ ст.
Я Вікторія
ХНПУ, 2011
2011
Витоки розвитку ідей розумового виховання у вітчизняній педагогічній думці (ІХ–ХІХ ст.)
ВЛ Ялліна
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
2010
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
ВЛ ЯЛЛІНА
П 86 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і за, 24, 2010
2010
ПОГЛЯДИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГІВ 20-Х РОКІВ ХХ СТ. НА РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ
В Ялліна
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–9