Подписаться
Ялліна Вікторія
Ялліна Вікторія
кандидат педагогических наук, доцент, ХНПУ ім.Г.С.Сковороди
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблема розумового виховання старшокласників у вітчизняній педагогічній науці першої половини ХХ ст.
ВЛ Ялліна
ХНПУ, 2011
1*2011
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОФІЛАКТИКИ БУЛІНГУ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
ВЛ Ялліна, ВМ М., Білик
Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних …, 2021
2021
Передумови запровадження компетентнісного підходу до підготовки фахівців у вітчизняній вищій школі (за матеріалами періодичних видань 80-90-х рр. ХХ ст)
ВМ Ялліна, В.Л., Друганова, О.М, Білик
Теорія та методика навчання та виховання, 2021
2021
Актуалізація досвіду розумового виховання першої половини ХХ ст. у сучасних умовах
ВЛ Ялліна
Стан освітнього процесу в умовах викликів сьогодення : матеріали Міжнародної …, 2021
2021
Feature of the training of teaching staff (historical aspect)
ВЛ Ялліна
Теорія та методика навчання та виховання, 195-205, 2020
2020
Деякі питання кадрового забезпечення шкіл Харківської губернії наприкінці ХІХ ст
ВЛ Ялліна
Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних …, 2020
2020
Внесок учених-педагогів у розробку проблеми вивчення дитини на початку ХХ ст
ВЛ Ялліна
Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 4th …, 2019
2019
Деякі питання вивчення дитини на прикінці ХІХ – на поч. ХХ ст. у історико-педагогічному контексті
ВЛ Ялліна
Історія і географія, 2019
2019
Проблема розумоворго виховання старшокласників у вітчизняній педагогічній науці першої половини ХХ ст.
ЯВЛ Плиско Леонід Миколайович
2018
Досвід підготовки вчительських кадрів Харківської губернії 60-70 рр. ХІХ ст.
ЛМ Плиско, ВЛ Ялліна
Теорія та методика навчання та виховання, 145-156, 2017
2017
Розвиток педагогічних ідей А. Макаренка у 20–30-х рр. ХХ ст.
ВЛ Ялліна
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2014
2014
Форми і методи розумового виховання старшокласників у гімназіях на поч. ХХ ст.
ВЛ Ялліна
Педагогіка та психологія, 185-191, 2012
2012
Особистість підлітка у вітчизняній педагогічній думці першої третини ХХ ст.
В Ялліна
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2012
2012
Витоки розвитку ідей розумового виховання у вітчизняній педагогічній думці (ІХ–ХІХ ст.)
ВЛ Ялліна
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
2010
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
ВЛ ЯЛЛІНА
П 86 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і за, 24, 2010
2010
ПОГЛЯДИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГІВ 20-Х РОКІВ ХХ СТ. НА РОЗУМОВЕ ВИХОВАННЯ
В Ялліна
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–16