Тетяна Валеріївна Король
Тетяна Валеріївна Король
Доцент кафедри фізіології людини і тварин, ЛНУ імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вплив хлорпромазину на Ca2+-транспортні системи плазматичної мембрани секреторних клітин слинної залози личинки Chironomus plumosus L.
ВВ Манько, МЮ Клевець, НВ Федірко, ТВ Король
Український біохімічний журнал 72 (2), 36-41, 2000
102000
Вплив кофеїну на Ca2+-транспортні системи секреторних клітин слинної залози личинки Chironomus plumosus L.
ТВ Король, МЮ Клевець, ВВ Манько
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 49–53, 1999
71999
Дослідження активного транспорту Ca2+ у секреторних клітинах слинних залоз личинки Chironomus plumosus L.
ТВ Король, ВВ Манько, МЮ Клевець
Біологія тварин 2 (1), 92-97, 2000
62000
Вплив блокаторів потенціалозалежних кальцієвих каналів на стимульований гіперкалієвою деполяризацією вхід Ca2+ у клітини екзокринних залоз та їх секреторну відповідь
ТВ Король, ВВ Манько, МЮ Клевець
Галицький лікарський вісник 5 (3), 1998
61998
Дослідження Ca2+-транспортних систем секреторних клітин екзокринних залоз з використанням хлортетрацикліну
ВВ Манько, ТВ Король, МЮ Клевець, ОТ Демків
Вісн. Харк. ун-ту, № 488. Біофізичний вісник, 79-81, 2000
5*2000
Кальцій і плазматична мембрана секреторних клітин екзокринних залоз
МЮ Клевець, ВВ Манько, НВ Федірко, ТВ Король, ОА Ларіна
Вісник Київ. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Фізіологія : Проблеми регуляції …, 2000
32000
Характеристика транспортних систем кальцію клітин слинної залози личинки Chironomus plumosus L.
ТВ Король
Автореферат дис... канд. біол. наук: 03.00.13 - фізіологія людини і тварин, 2000
22000
Сучасні уявлення про секрецію та роль у ній кальцію
ТВ Король
Актуальні проблеми медицини, фармації та біології, 65, 2006
12006
[Effect of chlorpromazine on the Ca2+-transport system of secretory cell membrane in Chironomus plumosus L. larval salivary glands]
TVK VV Man'ko, MYu Klevets, NV Fedirko
Ukrainskiĭ biokhimicheskiĭ zhurnal 72 (2), 36-41, 2000
1*2000
Морфологічні особливості та показники кислотного гемолізу еритроцитів алкоголізованих щурів за дії таурину
Т Король, М Вивірка
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2019
2019
Вплив оздоровлення в санаторії «Шкло» на показники периферійної крові дітей і підлітків з Чорнобильської зони
О Борова, Т Король, А Бабський
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 193–200, 2016
2016
ВПЛИВ ТЕСТОСТЕРОНУ ТА ПРОГЕСТЕРОНУ НА ВМІСТ СА2+ В АЦИНАРНИХ КЛІТИНАХ ЗОВНІШНЬООРБІТАЛЬНОЇ СЛІЗНОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ
XА Мерзін, ТВ Король, ВВ Манько, АБ Котлярова
Medical Chemistry, 2015
2015
Комунікативна поведінка лектора у вищій школі
Т Король
Вісник Львівського університету. Серія: Педагогічна, 70-76, 2013
2013
Сучасна українська анатомічна термінологія в професійній освіті та практиці
ТВ Король, СВ Бичкова, ВВ Манько
Проблеми української термінології: Зб. наук. праць учасників ХІІ Міжн. наук …, 2012
2012
Вплив тестостерону та прогестерону на вміст Са2+ в ацинарних клітинах зовнішньоорбітальної слізної залози щурів
АБ Котлярова, XА Мерзін, ТВ Король, ВВ Манько
Медична хімія 13 (4), 2011
2011
Мембранні системи транспорту катіонів Са2+ у секреторних клітинах слинної залози личинки Chironomus plumosus L
ТВ Король
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
2010
Функціональне підтвердження наявності мембранних систем транспорту Ca2+ у клітинахслинної залози личинки Chironomus plumosus L. у зв’язку з їх секреторною діяльністю
ТВ Король
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
2009
Використання тестових технологій для контролю якості знань з навчальної дисципліни “Фізіологія”
ТВ Король
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 111-117, 2008
2008
Са2+-транспортувальні системи екзокринних секреторних клітин слинних залоз личинки Chironomus plumosus L. // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького.
ТВ Король, ВВ Манько, МЮ Клевець
Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. 10 (3(38), Ч. 2), 103-109, 2008
2008
Використання параметрів рівняння Хілла, розрахованих з використанням модифікованих координат Іді-Хофсті, у дослідженнях потенціалокерованих Ca2+-каналів секреторних клітин …
ВВ Манько, ТВ Король
Механізми фун-кціонування фізіологічних систем: Матеріали Міжнародної …, 2006
2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20