Oleksandr Koval
Oleksandr Koval
Харьковский автомобильно-дорожный университет, механический фокультет, кафедра метрологии и
Подтвержден адрес электронной почты в домене khadi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Використання методу шумів та online діагностики для вдосконалення метрологічного забезпечення на техногенно небезпечних об'єктах
ОВ Полярус, ОА Коваль
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …, 2015
82015
Прогнозування метрологічної надійності датчиків тиску на техногенно-небезпечних об’єктах
АО Коваль
I Всеукраїнська наук.-тех. конф.«Актуальні проблеми автоматики та …, 2014
62014
Шляхи вдосконалення методики вимірювання потужності еквівалентної дози при радіометричному контролі
СВМ О. А. Коваль
Науковий вісник будівництва 87 (1), 250-256, 2017
32017
Совместная оценка пространственных координат источников излучения при двухступенчатом цикле обработки информации от угловых и корреляционных измерителей в однобазовой системе …
ПЮ Седышев, СИ Хмелевский, АА Коваль, МГ Иванец
Системи обробки інформації.–Х.: ХУПС, 2005.–Вип. 6 (46), 132-139, 0
1
Вплив неідентичності метрологічних характеристик тензоперетворювачів на похибки вимірювань динамічних навантажень в просторово розподілених вимірювальних інформаційних системах
ОА Коваль
VII International Scientific and Technical Conference Metrology, information …, 2020
2020
WAYS TO IMPROVE THE ALGORITHM OF PREVIOUS RADIOMETRIC CONTROL IN THE SELECTION OFFOOD PRODUCTS WITH THE DOSIMETER-RADIOMETRER MKS-05«TERRA»
KA Koval О., Minka S.
Scientific Bulletin of Civil Engineering, 2019
2019
Використання нечіткої логіки для контролю динамічних навантажень на елементи конструкції дорожньої машини.
ВОВ Коваль О. А.
Матеріали Міжнародної науково-рактичної конференції "Сучасне …, 2019
2019
Підвищення точності та достовірності вимірювання відстані автомобіля до перешкод.
ПДЄ Коваль О. А., Коваль А. О.
Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної …, 2019
2019
Безпровідна просторово-розподілена система охоронно-пожежної сигналізації складів ракетно-артилерійського озброєння
КО А.
Перша науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку …, 2019
2019
Підвищення екологічної безпеки організації технологічних процесів перевезення вантажів та пасажирів шляхом розробки методики попереднього радіометричного контролю продуктів …
КАО Коваль О. А, Мінка С. В.
Науковий вісник будівництва, 141 – 149, 2019
2019
Аналіз нестаціонарності вихідного сигналу вимірювального каналу тиску технічно складних об'єктів
АО Коваль, СВ Мінка
Автомобіль і електроніка. Сучасні технології, 4, 2018
2018
Використання метрик сигналів при визначенні динамічних характеристик вимірювального каналу тиску
ЄАЮ Коваль О. А., Коваль А. О.
Технічне регулювання, метрологія та інформаційні технології: матеріали …, 2017
2017
Метрологічний самоконтроль сенсорів у процесі експлуатації
О Коваль
Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи …, 2017
2017
Просторово розподілені вимірювальні інформаційні системи
АОК О. А. Коваль
ISBN 978-966-2732-85-6, 2017
2017
Шляхи вдосконалення методики проведення лабороторної роботи з радіаційної безпеки
ОАК А. О. Коваль, С. В. Мінка
Науковий вісник будівництва. 88 (2), 253-259, 2017
2017
Використання метрики сигналів для навчання нейронної мережі
ОАВ Коваль О. А.
Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях (КМНТ-2016), 125-128, 2016
2016
СистемА ідентифікаціЇ динамічниХ режиміВ роботИ дорожньоЇ машИнИ
ОА Коваль, ОВ Вікторова
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (7), 25-35, 2012
2012
Математичне моделювання динамічних навантажень, які впливають на дорожню машину
ОА Коваль, ОВ Вікторова
НТУ" ХПІ", 2011
2011
Міжнародна стандартизація та сертифікація
ДАЯ О. А. Коваль
ХНАДУ, 2010
2010
Використання нечіткого управління елементами бортової інтелектуальної інформаційно-вимірювальної системи
ОВВ О. А. Коваль
Сборник трудов 10-й межд. конф. «Проблемы информатики и моделирования (ПИМ …, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20