Наталія Коломієць
Наталія Коломієць
доцент, к.пед.н., Уманський державний педагогічний університет ім.Павла Тичини
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дидактичні засади застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів
НА Коломієць
НПУ імені МП Драгоманова, 2009
382009
Інтерактивні технології в особистісно зорієнтованій освіті
Н Коломієць
Відкритий урок.–2006.–Вересень, 12-15, 2006
142006
Деякі проблемні аспекти виконання рішень Європейського суду з прав людини, винесених проти України [Електронний ресурс]
Н Коломієць
Юридичний журнал, 40-47, 2009
112009
Становлення господарського зобов’язання як правової категорії
Н Коломієць
Право України, 48-51, 2006
52006
Педагогічні технології: з теорії питання
НА Коломієць
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наук. пр. Уманського …, 2006
32006
Результати застосування психофізіологічних методів дослідження в сітуаційних видах спорту
ЖЛ Козіна, НА Коломієць, ЄП Волков, АО Яловенко
Слобожанський науково-спортивний вісник.–Харків: ХДАФК, 80-86, 2006
32006
Дослідження доцільності визначення дидактичних засад застосування інтерактивних методів у навчанні молодших школярів англійської мови
Н Коломієць
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 78-85, 2007
22007
Проблемні питання створення та функціонування спеціалізованого антикорупційного суду в Україні крізь призму світового досвіду
НА Коломієць
Часопис Київського університету права, 331-334, 2018
12018
Теоретичний аналіз поняття «взаємодія»
Н Коломієць
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 112-119, 2018
12018
Аналіз психофізіологічних і психічних особливостей молодших школярів та результативний вплив інтерактивних методів на їх становлення
НА Коломієць
12016
До проблеми оптимальної реалізації дидактичних засад застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів
Н Коломієць
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2008
12008
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: СПРОБА КЛАСИФІКАЦІЇ
Н Коломієць
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2007
12007
PROFESSIONAL GROWTH OF A HIGHER SCHOOL TEACHER: REALITIES AND GUIDELINES
Н Коломієць
Problems of Modern Teacher Training 1 (1 (21)), 164-169, 2020
2020
СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ «МИР» У КИТАЄМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Н КОЛОМІЄЦЬ, М МАКОВСЬКА
Актуальні питання гуманітарних наук 2 (26), 50-56, 2019
2019
Розвиток і становлення організаційного забезпечення діяльності судів в Україні
Н Коломієць, В Пророченко
Історико-правовий часопис, 70-75, 2019
2019
Індивідуальна факторна структура підготовленості кваліфікованих волейболісток
ЖЛ Козіна, СБ Храпов, С Євстратов, НА Коломієць, СВ Грищенко, ...
Health, sport, rehabilitation, 56-65, 2019
2019
ПРОБЛЕМНИЙ АСПЕКТ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Н Коломієць, О Крикунова
Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 56-63, 2019
2019
НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
НА Коломієць
2018
Кібербулінг: соціально-педагогічний феномен віртуального спілкування сучасних дітей
НА Коломієць
2018
НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ ЯК ЦІННІСТЬ І КОНСОЛІДУЮЧА ОСНОВА НАЦІЇ
НА Коломієць
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20