Людмила Анатоліївна Парфентій / Людмила Анатольевна Парфентий / Liudmyla Anatoliivna Parfentii
Людмила Анатоліївна Парфентій / Людмила Анатольевна Парфентий / Liudmyla Anatoliivna Parfentii
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Науково-методичні засади оцінювання рівня фінансової безпеки промислових підприємств України
ЛА Могиліна
Актуальні проблеми економіки, 203-209, 2014
112014
Управління фінансовою безпекою підприємств в умовах економічної нестабільності
ЛА Могиліна
ЛА Могиліна.–Суми: ДВНЗ «Українська академія банківської справи …, 2015
92015
Методологічні особливості оцінки кредитних рейтингів у банківській діяльності
ІМ Боярко, ЛЛ Гриценко, ЛА Могиліна
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
72010
Система загроз фінансовій безпеці сучасних підприємств
ЛА Могиліна
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2014
52014
Сутність і роль фінансової безпеки суб’єкта підприємництва в контексті забезпечення його економічної безпеки
ФО Журавка, ФА Журавка, ЛА Могиліна
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
42012
Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби
ЛА Парфентій
Бізнес Інформ, 290–295, 2018
22018
Науково-теоретичні основи економічної нестабільності у контексті її впливу на фінансову безпеку підприємств
ЛА Могиліна
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
22014
Основы управления финансовой безопасностью предприятия в условиях экономической нестабильности
ЛА Могилина
«Украйна – България – Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи» 1 …, 2014
12014
Доцільність і особливості застосування теорії ігор при управлінні фінансовою безпекою підприємства в умовах економічної нестабільності
ЛА Могиліна
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 254-261, 2014
12014
Сутність і співвідношення понять “загроза” та “ризик” у системі фінансової безпеки підприємства
ЛА Могиліна
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
12013
Рейдерство в Україні: проблеми та напрямки протидії
ТГ Кубах
Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні. Проблеми …, 0
1
Податкове планування як система законних способів зменшення податкових платежів
ЛА Парфентій
Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції, С …, 2019
2019
Роль правоохоронних органів у забезпеченні економічної безпеки держави
ЛА Парфентій
Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та …, 2019
2019
Управління фінансовою безпекою підприємств в умовах економічної нестабільності
ЛА Парфентій
2019
Актуальні проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні та шляхи їх вирішення
ЛА Парфентій, ЛА Парфентий, ТС Капоріна, ТС Капорина
2019
Фактори ухилення від оподаткування в Україні
ЛА Парфентій, ПО Парфентій
Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті …, 2018
2018
Слабкі сторони судово-бухгалтерської експертизи в Україні та основні напрями її вдосконалення
ЛА Парфентій, ДО Тищенко
Інформаційні технології в соціокультурній сфері освіті, економіці та праві …, 2018
2018
Державне регулювання як чинник розвитку національної економіки України
ЛА Парфентій, АО Закутайло
Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті …, 2018
2018
Переваги та недоліки криптовалюти Bitcoin
ЛА Парфентій, ВС Ярошевська
Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези …, 2018
2018
Основні напрямки запобігання та боротьби з ухиленням від сплати податків
ЛА Парфентій
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20