Follow
Людмила Анатоліївна Парфентій
Людмила Анатоліївна Парфентій
Other namesLiudmyla Parfentii, Людмила Анатольевна Парфентий, Людмила Анатоліївна Могиліна
Verified email at univd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління фінансовою безпекою підприємств в умовах економічної нестабільності
ЛА Могиліна
ЛА Могиліна.–Суми: ДВНЗ «Українська академія банківської справи …, 2015
232015
Управління фінансовою безпекою підприємств в умовах економічної нестабільності
ЛА Парфентій
182019
Науково-методичні засади оцінювання рівня фінансової безпеки промислових підприємств України
ЛА Могиліна
Актуальні проблеми економіки, 203-209, 2014
152014
Система загроз фінансовій безпеці сучасних підприємств
ЛА Могиліна
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2014
82014
Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби
ЛА Парфентій
Бізнес Інформ, 290–295, 2018
72018
Методологічні особливості оцінки кредитних рейтингів у банківській діяльності
ІМ Боярко, ЛЛ Гриценко, ЛА Могиліна
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
72010
Сутність і роль фінансової безпеки суб’єкта підприємництва в контексті забезпечення його економічної безпеки
ФО Журавка, ЛА Могиліна
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
62012
Правоохоронні органи у сфері економічної безпеки: українські реалії та перспективи
ЛА Парфентій
Право і безпека, 130-136, 2020
5*2020
Науково-теоретичні основи економічної нестабільності в контексті її впливу на фінансову безпеку підприємств
ЛА Могиліна
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 127-134, 2014
52014
Основы управления финансовой безопасностью предприятия в условиях экономической нестабильности
ЛА Могилина
«Украйна – България – Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи» 1 …, 2014
32014
Доцільність і особливості застосування теорії ігор при управлінні фінансовою безпекою підприємства в умовах економічної нестабільності
ЛА Могиліна
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки: зб. наук …, 2014
32014
Методичні аспекти оцінки рівня економічної нестабільності як фактора негативного впливу на фінансову безпеку промислових підприємств
ЛА Могиліна
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 305-317, 2013
32013
Слабкі сторони судово-бухгалтерської експертизи в Україні та основні напрями її вдосконалення
ЛА Парфентій, ДО Тищенко
Інформаційні технології в соціокультурній сфері освіті, економіці та праві …, 2018
22018
Циклічні коливання в економіці України як форма прояву економічної нестабільності
ЛА Могиліна
Економіка. Фінанси. Право, 30-36, 2014
22014
Розробка дискримінантної моделі оцінки рівня економічної нестабільності в Україні як фактора негативного впливу на фінансову безпеку промислових підприємств
ЛА Могиліна
Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: Матеріали ІІІ …, 2013
22013
Сутність і співвідношення понять “загроза” та “ризик” у системі фінансової безпеки підприємства
ЛА Могиліна
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
22013
Стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємства в умовах економічної нестабільності
ЛА Могиліна
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали …, 2014
12014
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ІГОР ПРИ УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
ЛА Могиліна
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ, 559-560, 2014
12014
Рейдерство в Україні: проблеми та напрямки протидії
ТГ Кубах
Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні. Проблеми …, 0
1
Євроінтеграційні виклики та їх вплив на міжнародний інвестиційний ринок в контексті забезпечення кримінологічної безпеки
СА ПЕТРОВСЬКА, ОА ЛУК’ЯНИХІНА, ЛА ПАРФЕНТІЙ
Вісник Кримінологічної асоціації України 30 (3), 212-218, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20