Людмила Анатоліївна Парфентій / Людмила Анатольевна Парфентий / Liudmyla Anatoliivna Parfentii
Людмила Анатоліївна Парфентій / Людмила Анатольевна Парфентий / Liudmyla Anatoliivna Parfentii
Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
Verified email at uabs.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Науково-методичні засади оцінювання рівня фінансової безпеки промислових підприємств України
ЛА Могиліна
Актуальні проблеми економіки, 203-209, 2014
102014
Методологічні особливості оцінки кредитних рейтингів у банківській діяльності
ІМ Боярко, ЛЛ Гриценко, ЛЛ Гриценко, ЛА Могиліна
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
72010
Управління фінансовою безпекою підприємств в умовах економічної нестабільності
ЛА Могиліна
ЛА Могиліна.–Суми: ДВНЗ «Українська академія банківської справи …, 0
6
Система загроз фінансовій безпеці сучасних підприємств
ЛА Могиліна
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2014
42014
Сутність і роль фінансової безпеки суб’єкта підприємництва в контексті забезпечення його економічної безпеки
ФО Журавка, ФА Журавка, ЛА Могиліна
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
32012
Науково-теоретичні основи економічної нестабільності у контексті її впливу на фінансову безпеку підприємств
ЛА Могиліна
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
22014
Основы управления финансовой безопасностью предприятия в условиях экономической нестабильности
ЛА Могилина
«Украйна – България – Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи» 1 …, 2014
12014
Доцільність і особливості застосування теорії ігор при управлінні фінансовою безпекою підприємства в умовах економічної нестабільності
ЛА Могиліна
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 254-261, 2014
12014
Сутність і співвідношення понять “загроза” та “ризик” у системі фінансової безпеки підприємства
ЛА Могиліна
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
12013
Рейдерство в Україні: проблеми та напрямки протидії
ТГ Кубах, ТГ Кубах, ЛА Парфентій, ЛА Парфентий
12011
Податкове планування як система законних способів зменшення податкових платежів
ЛА Парфентій
Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції, С …, 2019
2019
Роль правоохоронних органів у забезпеченні економічної безпеки держави
ЛА Парфентій
Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та …, 2019
2019
Управління фінансовою безпекою підприємств в умовах економічної нестабільності
ЛА Парфентій
2019
Актуальні проблеми розвитку бухгалтерського обліку в Україні та шляхи їх вирішення
ЛА Парфентій, ЛА Парфентий, ТС Капоріна, ТС Капорина
2019
Фактори ухилення від оподаткування в Україні
ЛА Парфентій, ПО Парфентій
Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті …, 2018
2018
Слабкі сторони судово-бухгалтерської експертизи в Україні та основні напрями її вдосконалення
ЛА Парфентій, ДО Тищенко
Інформаційні технології в соціокультурній сфері освіті, економіці та праві …, 2018
2018
Державне регулювання як чинник розвитку національної економіки України
ЛА Парфентій, АО Закутайло
Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті …, 2018
2018
Переваги та недоліки криптовалюти Bitcoin
ЛА Парфентій, ВС Ярошевська
Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту : тези …, 2018
2018
Основні напрямки запобігання та боротьби з ухиленням від сплати податків
ЛА Парфентій
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави …, 2018
2018
Розвиток податкового контролю за трансфертним ціноутворенням в Україні
ЛА Парфентій, ВМ Шутько
Приазовський економічний вісник, 469-472, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20