Підписатись
Олексій Кресін
Олексій Кресін
керівник Центру порівняльного правознавства, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН
Підтверджена електронна адреса в nas.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
історія і сучасність
Н процеси в Україні
Документи і матеріали. Довідник. У 2, 604, 1997
175*1997
Європейська інтеграція України: Політико правові проблеми/Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України
ВП Горбатенко, ЛА Луць, ВС Бігун, ОВ Кресін, ВВ Копійка
К.: Юридична думка, 2005
72*2005
Передмова
ОВ Кресiн
Порiвняльне правознавство: Антологiя української компаративiстики ХIХ-ХХ …, 2008
54*2008
Політико-правова спадщина української політичної еміграції першої половини XVIII століття: монографія
ОВ Кресін
К.: Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2001
45*2001
Історія Малоросії/Відп. Ред. і автором передм. ЮС Шемшученко. Примітки ОВ Кресіна
М Маркевич
Київ: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре, 2003
44*2003
Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII–першій третині ХІХ століття: компаративна концептуалізація: Монографія
ОВ Кресін
Київ: Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2017
39*2017
Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку
ОВ Кресін
Університетські наукові записки, 461-464, 2007
29*2007
Науковий та цiннiсний потенцiал порiвняльного правознавства
ОВ Кресiн
Европейське право та порiвняльне правознавство: Збiрник статей/За ред. ЮС …, 2010
28*2010
Comparative law: problems and prospects
GA Bermann, P Glenn, KL Scheppele, A Shalakany, DV Snyder, E Zoller
Am. U. Int'l L. Rev. 26, 935, 2010
27*2010
Формування теоретико-методологічних засад порівняльного правознавства у працях Пауля Йоганна Анзельма фон Фейєрбаха
О Кресін
Право України, 380-394, 2012
26*2012
Виникнення та рання історія порівняльного правознавства. Навчальна лекція
КО В.
Порівняльне правознавство, 332 - 345, 2012
26*2012
Гетьман Пилип Орлик і його конституція
ІО Кресіна, О Кресін
К.: Фотовідеосервіс, 1993
25*1993
Неможливість правових трансплантантів
П Легран
Порівняльне правознавство, 46–59-46–59, 2013
24*2013
Порівняльне правознавство у ХІХ-ХХ століттях: проблеми становлення: монографія
О Кресін
Lohos, 2011
242011
Національна держава і право в умовах глобалізації
О Кресін, О Ткаченко
Право України, 146-149, 2007
212007
ПРАВОВІ ТРАДИЦІЇ?
Ч ВАРГА
У пошуках правових сімей і культур: Відкрита лекція/Пер. ОВ Ткаченка, 2012
20*2012
Foundations of comparative law: Methods and typologies
WE Butler, O Kresin
Wildy, Simmonds & Hill, 2011
20*2011
Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології/[Кресін ОВ, Луць ЛА, Мережко ОО, Лисенко ОМ, Савчук СВ]; за ред. ЮС Шемшученка
ОВ Кресін
К.: Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2006
20*2006
ЮНЕСКО і розвиток порівняльного правознавства: до 60–річчя Міжнародного комітету порівняльного права–Міжнародної асоціації юридичних наук
О Кресін
Порівняльне правознавство.–2012.–1-2.–С, 256-272, 2012
17*2012
Государство в меняющемся мире
ИВ Плюгина, ЕЕ Рафалюк, СА Перчаткина
Журнал российского права, 104-124, 2011
152011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20