Підписатись
Польовий Л.В.
Польовий Л.В.
д.с-г.н., професор, кафедра розведення сільськогосподарських тварин і
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Технології скотарства в реформованих сільськогосподарських підприємствах Вінницького регіону
ЛВ Польовий, ОС Яремчук
Вінниця: ТВП «Книга-Вега, 2002
432002
Поліморфізм генів асоційованих з гОсподарсько корисними ознакАми (QTL) у різних порід великої рогатої худоби
КВ Копилов
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
23*2010
Під пресом тоталітарного режиму: німці України в радянський період
МІ Панчук, Л Польовий
Політика і час, 61-66, 1992
101992
Санітарно-гігієнічні вимоги до води та водопостачання сільськогосподарських підприємств.
МО Захаренко, ЛВ Польовий, ОС Яремчук
92011
Аналіз основних гігієнічних нормативних вимог, ветеринарно-санітарних правил та правових актів ЄС до технологій виробництва молока на малих фермах
МВ Демчук, ЛВ Польовий
Збірник наук. праць Вінницького державного аграрного університету. Вінниця …, 2005
82005
Технологiї скотарства в реформованих сiльськогосподарських пiдприємствах Вiнницького регiону
ЛВ Польовий, ОС Яремчук
82002
Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва. Словник–довідник: основна термінологія для студентів денної та заочної форми навчання …
ЛВ Польовий, ОС Яремчук, РЛ Варпіховський
62012
Прогнозування енергоощадних технологій при створенні температурно-вологого режиму в приміщеннях для підприємств яловичини⁄ МВ Демчук, ЛВ Польовий
МВ Демчук
Збірник наукової праці ВДСГІ.–Вінниця, 7-10, 1997
61997
Вплив статі телят отриманих від корів української чорно-рябої молочної породи на формування молочної продуктивності у перші дні лактації
ЛВ Польовий, ІВ Гуменюк
Вінниця, 2012
52012
Каталог законодавчих актів та ДСТУ: Навчальний посібник
МО Захаренко, ОС Яремчук, ЛВ Польовий, РЛ Варпіховський
Вінниця: ВЦ «Едельвейс і К, 2011
52011
Нормативні вимоги до мікроклімату приміщень для утримання сільськогосподарських тварин та їх енергоощадне обґрунтування
ЛВ Польовий, ОС Яремчук, МО Захаренко, ЛВ Шевченко
Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Гігієна тварин …, 2011
52011
Формування молочної продуктивності корів залежно від віку першого отелення та ефективність її виробництва
ЛВ Польовий, ЛВ Казьмірук, ОЛ Польова
ВІСНИК, 2011
52011
Поведінка та молочна продуктивність корів-первісток під час формування технологічних груп
ЛВ Польовий, ОС Яремчук, РЛ Варпіховський
Редакційна колегія, 63, 2010
52010
Етологія худоби та умови її утримання
ЛВ Польовий, ОС Яремчук
ЛЬВІВС НОГО МЕДИ ОГІЙ імені СЗ ҐЖИЦЬКОГО, 2008
52008
Прогнозування енерго-ощадних технологiй при створеннi температурно-вологого режиму в примiщеннях для пiдприємств по виробництву яловичини
МВ Демчук, ЛВ Польовий
Зб. наук. праць Вiнницького держ. с.-г. iнституту 4, 7, 1997
51997
Методика визначення оптимального варіанту розміщення технологічних груп у тваринницьких приміщеннях за допомогою ЕОМ
ЛВ Польовий
Зб. Наук. праць Вінницького державного с.-г. інституту.–Вінниця, 17-19, 1997
51997
Формування м'ясної продуктивності та економічна ефективність виробництва свинини залежно від тривалості підсисного періоду
ЛВ Польовий, ТВ Поліщук, АП Кульчицька
Аграрна наука та харчові технології.-2017.-Вип. 4 (98).-С. 180-188., 2019
42019
Мобільні та стаціонарні роздавачі кормів у підприємстві з виробництва молока та вплив на мікроклімат
ЛВ Польовий, РЛ Варпіховський, ТЮ Ткаченко
Вінниця, 2012
42012
Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи різних генотипів
НВ Болгова
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво …, 2012
42012
Вплив мікроклімату на відтворні ознаки свиноматок та живу масу поросят великої білої породи
ЛВ Польовий, ЮЛ Березовська
Вінниця, 2011
42011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20