Ирина Калугина
Ирина Калугина
Одесская национальная академия пищевых технологий, факультет инновационных технологий питания
Підтверджена електронна адреса в onaft.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Effect of abiotic factors on the respiration intensity of fruit vegetables during storage
IK Olesia Priss, Viktoria Yevlash, Valentina Zhukova, Sergey Kiurchev ...
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (11(90)), 27 – 35, 2017
4*2017
Разработка технологии йодсодержащих смузи на основе фейхоа
АВН И.М. Калугина
Наукові праці ОНАХТ 2 (46), 129-133, 2014
42014
Моделювання драглеподібних страв функціонального призначення з добавками морських водоростей
ІМ Калугіна
Харчова наука і технологія, 14-16, 2011
32011
Розробка технології граноли профілактичного призначення з підвищеним вмістом йоду
ІОЯ І. М. Калугіна, Н.А. Дзюба
Науковий Вісник Львівського національного університету ветеринарної …, 2019
22019
Determining biological value and quality indicators of beverages of the drink-breakfast type
YK Nadya Dzyuba, Liubov Telezhenko, Iryna Kalugina
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (11 (96)), 6 – 14, 2018
2*2018
The nutritional value of desserts with the addition of Gooseberry family raw materials from the Northern Black Sea Region
YK Iryna Kalugina, Liubov Telegenko
Ukrainian Journal of food Science 6 (3), 459-469, 2017
2*2017
Дослідження структури заморожених солодких страв з фейхоа
НАД І.М. Калугіна, Л.М. Тележенко
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення в …, 2018
12018
The new raw berry materials of the North-Black sea region usage reasoning in the technologies of sweet dishes with high nutritional value
KIM Telezhenko L.M., Atanasova V.V., Golinskaya Y.A., Dzyuba N.A.
Healthy nutrition – a healthy nation!: collective monograph., 194 - 233, 2020
2020
Внедрение технологии гранолы с фейхоа в предприятия ресторанного бизнеса
ИМ Калугина
ББК 36 Т38 Редакционная коллегия: д. т. н., профессор Акулич АВ (отв …, 2020
2020
Comprehensive Assessment of the White Roots Aroma
I Bilenka, Y Golinskaya, I Kalugina, L Kiurcheva
Modern Development Paths of Agricultural Production Trends and Innovations …, 2019
2019
Застосування інноваційних методів викладання для підвищення якості вищої освіти
ПСО Тележенко Л.М., Калугіна І.М.
Всеукраїнська науково-методична конференція «Забезпечення якості вищої …, 2019
2019
Застосування компетентнісного підходу для підвищення якості вищої освіти
КІМ Тележенко Л.М.
Інженерна освіта у сфері харчової і готельної індустрії: виклики сьогодення …, 2019
2019
Нові йодовмісні сухі сніданки з фейхоа
ПСО Калугіна І.М.
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Технології …, 2019
2019
Використання цукатів фейхоа для створення продуктів профілактичного призначення
ЯІО Калугіна І.М.
Збірник тез доповідей 79 наукової конференції викладачів академії 16 – 19 …, 2019
2019
Проектування закладів ресторанного господарства: Навчальний посібник
ВМЛ І.М. Калугіна, А.Д. Салавеліс, О.О. Фесенко
2019
Роль викладача у розвитку комунікативної культури студентів
СМП А.Д. Салавеліс, І.М. Калугіна
Матеріали конференції 49 науково-методичної конференції ОНАХТ «Забезпечення …, 2018
2018
Фейхоа – перспективна сировина у розробці солодких страв підвищенної харчової цінності
ІМ Калугіна
Збірник тез доповідей 78 наукової конференції викладачів академії 23 – 27 …, 2018
2018
Вплив розвитку технології на виробництво піци
ЯІО Калугіна І.М., Кисельов С.В.
Збірка наукових статей з нагоди року італійської їжі у світі та ІІ …, 2018
2018
Технологічний контроль у закладах ресторанного господарства
ЛН Тележенко, ЛМ Тележенко, ИМ Калугина, ІМ Калугіна
2017
ПЕРСПЕКТИВИ ВИ В ВИРОБНИЦТВА НАПІВФАБРИКАТІВ АТІВ МЛИНЦІВ З ЙОДОВМІСНИМИ Й НАЧИНКАМИ
ІМ Калугіна, НА Дзюба
Научные труды Одесской национальной академии пищевых технологий 81 (2), 11-21, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20