Підписатись
Yaroslava Kodliuk / Ярослава Кодлюк / https://orcid.org/0000-0003-0851-3436
Yaroslava Kodliuk / Ярослава Кодлюк / https://orcid.org/0000-0003-0851-3436
Doctor of Pedagogic Sciences, Full Professor, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті: підруч. для магістрантів та студ. пед. ф-тів
ЯП Кодлюк
К.: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час» (гриф МОН України), 368, 2006
1402006
Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх педагогів як пріоритет модернізації вищої освіти України // Професійні компетенції та компетентності вчителя: Матеріали …
ЯП Кодлюк
Матеріали регіонального науково-практичного семінару. – Тернопіль: Вид-во …, 2006
86*2006
Підручник для початкової школи: теорія і практика:Монографія
ЯП Кодлюк.
Тернопіль: Підручники і посібники, 288, 2004
852004
Теорiя i практика пiдручникотворення у галузi початковоï освiти Украïни (1960–2000 рр.): дис.… доктора пед наук: 13.00. 01/Кодлюк Ярослава Петрiвна
ЯП Кодлюк
дис.… доктора пед. наук, 2005
682005
Теорія і практика підручникотворення у галузі початкової освіти України (1960–2000 рр.): дис.… доктора пед. наук: 13.00. 01/Кодлюк Ярослава Петрівна
ЯП Кодлюк
дис.… доктора пед. наук 13 (01), 2005
682005
Суб’єктність молодшого школяра в навчальній діяльності
ЯП Кодлюк
Початкова школа 1, 6-9, 2013
342013
Теорiя i практика пiдручникотворення в початковiй освiтi: пiдруч. для магiстрантiв та студ. пед. ф-тiв
ЯП Кодлюк
К.: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час» (гриф МОН України), 368, 2006
282006
Аналіз і оцінювання шкільних підручників. Дидактичний аспект
ЯП Кодлюк
Підручник ХХІ століття, 72-79, 2003
252003
Аналіз і оцінювання шкільних підручників: дидактичний аспект. Підручник ХХІ століття
ЯП Кодлюк
Підручник ХХІ століття, 72-79, 2003
252003
Робота з підручником на уроках у початковій школі: Посібник для вчителя початкової школи/За ред. ОЯ Савченко
ЯП Кодлюк, ОЯ Янченко
К.: Наш час, 104, 2009
202009
Батьківські збори у початкових класах
КЯП Корнієнко С.М.
Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2019
19*2019
Дидактика початкової школи: практичний курс: навчально-методичний посібник
ЯП Кодлюк
Тернопіль: Астон, 160, 2013
192013
Батьківські збори у початкових класах
С Корнієнко, Я Кодлюк
Тернопіль: ТДПУ ім. ВГ Гнатюка, 2002
192002
Батьківські збори у початкових класах
КЯП Корнієнко С.М.
Підручники і посібники, 64, 1998
19*1998
Концептуальні основи побудови підручника для початкової школи
ЯП Кодлюк
Проблеми сучасного підручника, 284-292, 2014
172014
Ілюстративний матеріал як структурний компонент шкільного підручника (дидактичний аспект)
ЯП Кодлюк
Рідна школа, 26-29, 2003
152003
Цікавинки на уроках рідної мови: Посібник для вчителів початкових класів
Г Одинцова, ЯП Кодлюк
Тернопіль: Підручники і посібники, 2000
152000
Підручник для початкової школи: дидактико-методичний аспект : навчально-методичний посібник
ЯП Кодлюк
2-е вид., переробл. і доп., 116, 2016
14*2016
Підручник для початкової школи: дидактикометодичний аспект
Я Кодлюк
Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 100, 2009
142009
Цікаве мовознавство для молодших школярів: Посібник для вчителя початкових класів
ГС Одинцова, ЯП Кодлюк
К.: Наш час (Гриф МОН України; 7,21 д.а.)., 123, 2006
14*2006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20