Підписатись
Yaroslava Kodliuk / Ярослава Кодлюк / https://orcid.org/0000-0003-0851-3436
Yaroslava Kodliuk / Ярослава Кодлюк / https://orcid.org/0000-0003-0851-3436
Doctor of Pedagogic Sciences, Full Professor, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті: підруч. для магістрантів та студ. пед. ф-тів
ЯП Кодлюк
К.: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час» (гриф МОН України), 368, 2006
1222006
Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх педагогів як пріоритет модернізації вищої освіти України // Професійні компетенції та компетентності вчителя: Матеріали …
ЯП Кодлюк
Матеріали регіонального науково-практичного семінару. – Тернопіль: Вид-во …, 2006
75*2006
Підручник для початкової школи: теорія і практика:Монографія
ЯП Кодлюк.
Тернопіль: Підручники і посібники, 288, 2004
672004
Теорiя i практика пiдручникотворення у галузi початковоï освiти Украïни (1960–2000 рр.): дис.… доктора пед наук: 13.00. 01/Кодлюк Ярослава Петрiвна
ЯП Кодлюк
дис.… доктора пед. наук, 2005
632005
Теорія і практика підручникотворення у галузі початкової освіти України (1960–2000 рр.): дис.… доктора пед. наук: 13.00. 01/Кодлюк Ярослава Петрівна
ЯП Кодлюк
дис.… доктора пед. наук 13 (01), 2005
632005
Теорiя i практика пiдручникотворення в початковiй освiтi: пiдруч. для магiстрантiв та студ. пед. ф-тiв
ЯП Кодлюк
К.: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час» (гриф МОН України), 368, 2006
282006
Суб’єктність молодшого школяра в навчальній діяльності
ЯП Кодлюк
Початкова школа, 6-9, 2013
232013
Аналіз і оцінювання шкільних підручників. Дидактичний аспект
ЯП Кодлюк
Підручник ХХІ століття, 72-79, 2003
212003
Аналіз і оцінювання шкільних підручників: дидактичний аспект. Підручник ХХІ століття
ЯП Кодлюк
Підручник ХХІ століття, 72-79, 2003
212003
Батьківські збори у початкових класах
КЯП Корнієнко С.М.
Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2019
18*2019
Дидактика початкової школи: практичний курс: навчально-методичний посібник
ЯП Кодлюк
Тернопіль: Астон, 160, 2013
182013
Батьківські збори у початкових класах
С Корнієнко, Я Кодлюк
Тернопіль: ТДПУ ім.. ВГ Гнатюка, 2002
182002
Батьківські збори у початкових класах
КЯП Корнієнко С.М.
Підручники і посібники, 64, 1998
18*1998
Робота з підручником на уроках у початковій школі: Посібник для вчителя початкової школи/За ред. ОЯ Савченко
ЯП Кодлюк, ОЯ Янченко
К.: Наш час, 104, 2009
142009
Ілюстративний матеріал як структурний компонент шкільного підручника (дидактичний аспект)
ЯП Кодлюк
Рідна школа, 26-29, 2003
142003
Підручник для початкової школи: дидактико-методичний аспект : навчально-методичний посібник
ЯП Кодлюк
2-е вид., переробл. і доп., 116, 2016
13*2016
Підручник для початкової школи: дидактикометодичний аспект
Я Кодлюк
Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 100, 2009
132009
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ
Л Коваль, Я Кодлюк, О Комар, Є Ляска, І Пальшкова, Л Петухова, ...
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У КОНТЕКСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ, 78, 2004
132004
Цікавинки на уроках рідної мови: Посібник для вчителя початкових класів (Гриф МОН України)
ЯПК Г.С. Одинцова Г.
Тернопіль: Підручники і посібники, 2001
132001
Цікавинки на уроках рідної мови: Посібник для вчителя початкових класів
Г Одинцова, Я Кодлюк
Тернопіль: Підруч. і посібники, 2000
132000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20