Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН, ТНПУ
Verified email at tnpu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Педагогіка
ММ Фіцула
К.: Академія, 283, 2000
14552000
Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2
Б Шиян
Bohdan Books, 2001
10972001
Педагогіка вищої школи: навч. посіб.
ММ Фіцула
К.: Академвидав 352, 2, 2006
9642006
Гендерна психологія: Навчальний посібник
ТВ Говорун, ОМ Кікінеджі
К.: Видавничий центр «Академія 308, 2004
3702004
Основи психології і педагогіки
ОМ Степанов, ММ Фіцула
навч. посіб./ОМ Степанов, ММ Фіцула.–2-ге вид., випр., доп.–К.: Академвидав, 2005
2972005
Українська усна народна творчість: Підручник
З Лановик
Знання-Прес, 2001
2592001
Ґендерна педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти
В Кравець
Джура, 2003
2572003
Стать та сексуальність: Психологічний ракурс
ТВ Говорун, ОМ Кікінежді
Тернопіль: Нова книга–Богдан, 1999
2121999
Енергозбереження в агропромисловому комплексі
М Корчемний, В Федорейко, В Щербань
Тернопіль: Підручники і посібники 975, 2001
2112001
Основи дидактики: навч. посіб.
ВМ Чайка
К.: Академвидав, 2011
2002011
Основы методики физического воспитания школьников
БН Минаев, БМ Шиян
Ппросвещение, 1989
1971989
Наратологічний словник
ОМ Ткачук
Тернопіль: Астон 173, 2002
1842002
Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти.
ВА Поліщук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2006
1482006
Вступ до педагогічної професії: навч. посіб.
ГМ Мешко
К.: Академвидав, 200, 2010
1422010
Теоретико-методичні основи підготовки вчителів фізичного виховання в педагогічних навчальних закладах
БМ Шиян
атореферат дис. док. пед. наук: спец 13 (04), 1997
1371997
Історія української школи і педагогіки
ВП Кравець
Тернопіль: Тернопіль 358, 1994
1341994
Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва: навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів
В Кравець
Вид-во" Тернопіль", 1996
1231996
Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту: Навчальний посібник
БМ Шиян, ВГ Папуша
Харків:«ОВС 208, 2005
1192005
Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття
ЛВ Струганець
Тернопіль: Астон 352, 2002
1152002
Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах.
ІМ Мельничук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
1032011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20