Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
МОН, ТНПУ
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогіка
ММ Фіцула
К.: Академія, 283, 2000
14672000
Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2
Б Шиян
Bohdan Books, 2001
11122001
Педагогіка вищої школи
ММ Фіцула
9891999
Гендерна психологія: Навчальний посібник
ТВ Говорун, ОМ Кікінеджі
К.: Видавничий центр «Академія 308, 2004
3742004
Основи психології і педагогіки
ОМ Степанов, ММ Фіцула
навч. посіб./ОМ Степанов, ММ Фіцула.–2-ге вид., випр., доп.–К.: Академвидав, 2005
3012005
Українська усна народна творчість: Підручник
З Лановик
Знання-Прес, 2001
2632001
Ґендерна педагогіка: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти
В Кравець
Джура, 2003
2622003
Стать та сексуальність: Психологічний ракурс
ТВ Говорун, ОМ Кікінежді
Тернопіль: Нова книга–Богдан, 1999
2141999
Енергозбереження в агропромисловому комплексі
М Корчемний, В Федорейко, В Щербань
Тернопіль: Підручники і посібники 975, 2001
2122001
Основи дидактики: навч. посіб.
ВМ Чайка
К.: Академвидав, 2011
2032011
Основы методики физического воспитания школьников
БН Минаев, БМ Шиян
Ппросвещение, 1989
2011989
Наратологічний словник
ОМ Ткачук
Тернопіль: Астон 173, 2002
1862002
Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти.
ВА Поліщук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2006
1482006
Вступ до педагогічної професії: навч. посіб.
ГМ Мешко
К.: Академвидав, 200, 2010
1432010
Теоретико-методичні основи підготовки вчителів фізичного виховання в педагогічних навчальних закладах
БМ Шиян
атореферат дис. док. пед. наук: спец 13 (04), 1997
1371997
Історія української школи і педагогіки
ВП Кравець
Тернопіль: Тернопіль 358, 1994
1351994
Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва: навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів
В Кравець
Вид-во" Тернопіль", 1996
1241996
Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту: Навчальний посібник
БМ Шиян, ВГ Папуша
Харків:«ОВС 208, 2005
1192005
Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ століття
ЛВ Струганець
Тернопіль: Астон 352, 2002
1172002
Теорія і методика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах.
ІМ Мельничук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
1052011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20