Степан Панчишин (Stepan Panchyshyn, Stefan Panchyshyn)
Степан Панчишин (Stepan Panchyshyn, Stefan Panchyshyn)
Професор; Кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки; Економічний факультет; Львівський
Verified email at lnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Мікроекономіка / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. С. Панчишина
ПА Семюелсон, ВД Нордгауз
Київ: Основи, 1998
398*1998
Макроекономіка / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. С. Панчишина
ПА Семюелсон, ВД Нордгауз
Київ: Основи, 1995
396*1995
Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. С. Панчишина
ФС Мишкін
Київ: Основи, 1998
3931998
Макроекономіка: Навч. посібник. Вид. 2-ге, стереотипне
С Панчишин
К.: Либідь, 2002
255*2002
Макроекономіка
С Панчишин
К.: Либідь 614, 7, 2001
2522001
Аналітична економія принципи, проблеми, політика. Частина 2. Мікроекономіка / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. Тяня (Степана) Панчишина
КР Макконнелл, СЛ Брю
Львів: Просвіта, 1999
154*1999
Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Частина 1. Макроекономіка / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. Тяня (Степана) Панчишина
КР Макконнелл, СЛ Брю
Львів: Просвіта, 1997
154*1997
Макроекономіка / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. С. Панчишина
Г Манків
С. Панчишина.─ К.: Основи, 588, 2000
121*2000
Макроекономіка. Європейський контекст / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. С. Панчишина
М Бурда, Ч Виплош
Київ: Основи, 1998
84*1998
Економічна теорія: макро-і мікроекономіка
ЗГ Ватаманюк, СМ Панчишин, СК Реверчук
Видавничий дім “Альтернативи, 2001
702001
Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва: монографія
СМ Панчишин
Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана …, 2004
352004
Макроекономічний аналіз товарної форми виробництва
СМ Панчишин
Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004
182004
Доходи та заощадження в перехідній економіці України/За ред. С. Панчишина та М. Савлука
С Панчишин
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003
162003
Makroekonomika
SM Panchyshyn
Kijów, 2005
132005
Конкурентоспроможність робочої сили у відкритій господарській системі України
С Панчишин, О Сахарська
Вісник Львівського університету. Серія екон.–2009.–Вип 41, 3-7, 2009
82009
Ekonomichna teoriia: makro-i mikroekonomika
Z Vatamaniuk, S Panchyshyn, S Reverchuk
Economic theory: macro-and microeconomics], Alternativa, Kyiv, Ukraine, 2003
82003
Монетарна політика в Україні в умовах переходу до ринку
СМ Панчишин, НО Тушницький
Економіка України: десять років реформ.–Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 379-406, 2001
72001
Поняттєвий апарат інституційного аналізу конкурентоспроможності системи вищої освіти
СМ Панчишин, ОС Гринькевич
Економіка розвитку, 50-58, 2017
62017
Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка:[підручник: у 2 кн.]
СМ Панчишин
К.: Знання, 2009
6*2009
Аналітична економія
С Панчишин
Панчишин, П. Островерх–К.: Знання, 2006.–723с, 2006
62006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20