Оксана Колотова, Oksana Kolotova
Оксана Колотова, Oksana Kolotova
доцент кафедри філології, Chernihiv National University of Technology
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мотиви «дзеркала» і «задзеркалля» як моделі тут-буття і там-буття у художніх відображеннях картини світу
OKО Колотова
Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал …, 2011
5*2011
Феномен двійництва в мистецтві: розщеплений суб’єкт на межі світів
ОО Колотова
Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія, 95-101, 2015
42015
Ідея "Дзеркала" в естетичному дискурсі та художній творчості : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук
О Колотова
ЧНПУ, 2012
32012
Ідея «дзеркала» в естетичному дискурсі та художній творчості : автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. – спец. 09.00.08 - естетика
О Колотова
Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012
32012
Сучасне мистецтво: між «дзеркалом» і «задзеркаллям"
О Колотова
Вісник Черкаського університету. Серія філософія, С. 34 – 42, 2009
32009
Трансформація естетичної ідеї «дзеркала» у некласичному філософсько-естетичному дискурсі
О Колотова
Культура і Сучасність : альманах. – 2011, 53 -58, 2011
1*2011
Англійська мова за професійним спрямуванням: методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання спеціальності 192" Будівництво та …
ТМ Яковенко, СЮ Кормільцина
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Феномен двойничества в искусстве: расщепленный субъект на грани миров
ОО Колотова
Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія, 95-101, 2015
2015
Риторика та ділове спілкування. Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання напряму підготовки 7.13010201 «Соціальна робота»
ОО Колотова
Чернігів: ЧНТУ, 2015
2015
Образ дзеркала та естетичні ідентифікації суб’єкта в символіці художньої творчості (The image of a mirror and aesthetic identification of subject in art creativity symbolism)
О Колотова
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
2015
Идея «зеркала» в Российской философско-эстетической мысли ХХ – нач. ХХI вв.
О Колотова
Культура как вид человеческого бытия и познания : сб. материалов …, 2015
2015
Некласична естетика : між «дзеркалом» і «задзеркаллям»
О Колотова
Етичне та естетичне в людському світовідношенні / Відп. ред. В.Л. Петрушенко …, 2015
2015
Лінгвістичні особливості комунікації в Інтернетпросторі
О Колотова
Компетентісно-діяльнісні технології навчання іноземної та рідної мови у …, 2014
2014
Феномен Інтернет-мемів як різновид жаргону в сучасному кібер-просторі
О Колотова
Компетентістна парадигма розвитку мовної освіти у середній і вищій школах …, 2014
2014
Методологічні та методичні проблеми вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу в школі
О Колотова
Мистецтво та освіта, С.46-47, 2013
2013
«Дзеркало» і «задзеркалля» в топографії мистецького погляду
О Колотова, В Личковах
Аркадія : культурологічний та мистецтвознавчий журнал. - –, №1 (36)., 2013
2013
Семіотичні функції «дзеркальності» в українській міфології
О Колотова
Візуальність в українській культурі: статус, динаміка, контексти: Матеріали …, 2013
2013
Культурологічний сенс «дзеркала» в образотворчому мистецтві
О Колотова
Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі …, 2013
2013
Принцип «дзеркала» в образотворчому мистецтві
О Колотова
Взаємозв’язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури …, 2013
2013
Естетико-антропологічний феномен «двійництва»у мистецтві: розщеплений суб’єкт на межі світів
О Колотова
Мультиверсум: філософський альманах / Гол.ред. В.В.Лях. – спецвипуск., С.230 …, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20