Костогриз Петро Васильович
Костогриз Петро Васильович
Уманський національний університет садівництва
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Основи наукових досліджень в агрономії
ВО Єщенко, ПГ Копитко, ПВ Костогриз, ВП Опришко
ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014
1152014
Основи наукових дослiджень в агрономiї: Пiдручник За ред. ВО Ещенка
ВО Ещенко, ПГ Копитко, ВП Опришко, ПВ Костогриз
Дiя, 288, 2005
352005
Основи наукових дослiджень в агрономiї
ВО Ещенко, ПГ Копитко, ВП Опришко, ПВ Костогриз
182005
Загальне землеробство
ВО Єщенко, ПГ Копитко, ВП Опришко, АП Бутило, ПВ Костогриз
Київ: Вища освіта, 2004
132004
Пшениця спельта
ГМ Господаренко, ПВ Костогриз, ВВ Любич, ФМ Парій, ...
ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2016
72016
Основи наукових досліджень в агрономії: підручник/За ред
ВО Єщенко, ПГ Копитко, ПВ Костогриз, ВП Опришко
ВО Єщенка. Вінниця: Едельвейс і К, 2014
62014
Основи наукових дослiджень в агрономiї: Пiдручник
ВО Ещенко, ПГ Копитко, ВП Опришко, ПВ Костогриз
62005
Основи наукових дослiджень в агрономiї/; пiд ред. ВО Ещенка
ВО Ещенко, ПГ Копитко, ВП Опришко, ПВ Костогриз
52005
Щільність ґрунту на посівах гороху, пшениці озимої та буряка цукрового залежно від основного обробітку
ВГ Крижанівський, ПВ Костогриз
Умань, 2010
42010
Передвижение влаги по капиллярам в черноземе оподзоленном при его различной плотности
КПВ Гордиенко В.П.
Почвоведение, 175-178, 1991
41991
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Процеси підземних гірничих робіт"(для студентів спеціальності 7.090301 денної і заочної форм навчання)
НН Касьян, ВД Мороз, АК Носач, НА Рязанцев, ИГ Сахно
КИИ ДонНТУ, 2010
32010
О взаимосвязи влагоемкости и плотности чернозема оподзоленного
КПВ Гордиенко В.П.
Почвоведение, 123-129, 1989
31989
Phenolic substances in strawberries
IL Zamorska, VV Zamorskyi
Collection of scientific papers of Uman National University of Horticulture …, 2013
22013
Влажность разрыва капиллярных связей в зависимости от плотности почв
КПВ Гордиенко В.П.
Почвоведение, 118-123, 1991
21991
О закономерностях испарения влаги при различной плотности верхнего слоя почвы
КПВ Гордиенко В.П.
Почвоведение, 118-127, 1990
21990
Фізичний стан чорнозему опідзоленого за мінімалізації основного обробітку в короткоротаційних сівозмінах
МВ Калієвський, ПВ Костогриз, ВО Єщенко
Едельвейс, 2015
12015
Основний обробіток ґрунту під ярі культури в лісостеповій зоні
ВО Єщенко, МВ Калієвський, ПВ Костогриз, ЮІ Накльока, ...
Візаві, 2009
12009
ПРОГРАМА НАУКОВО-АГРОНОМІЧНОЇ ПРАКТИКИ для студентів факультету агрономії ОКР «бакалавр»(напрям підготовки 6.090101–Агрономія)
ВО Єщенко, ПВ Костогриз
Умань, 2015
2015
Засоренность посевов гороха, пшеницы озимой и сахарной свеклы при различных мероприятиях основной обработки почвы
КП В., КВ Г.
Земледелие и защита растений, 60-62, 2015
2015
Урожайність гороху, пшениці озимої та буряку цукрового на фоні різних заходів основного обробітку ґрунту
КП В., КВ Г.
Вісник аграрної науки Причорномор’я 1, 91-98, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20