Ярослав Швидкий
Ярослав Швидкий
доцент медицини, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Подтвержден адрес электронной почты в домене meduniv.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гендерні та вікові особливості ендоскопічно позитивної форми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
МА Бичков, ЯМ Савицький, ЯБ Швидкий, ММ Яхницька
Актуальні проблеми сучасної медицини, 72-75, 2017
42017
Післяерадикаційний синд ром: міф чи реальність?
ВІ Вдовиченко, ЯБ Швидкий
Сучасна гастроентерологія, 16-17, 2001
32001
Поліпи шлунка: сучасна класифікація, ендоскопічна діаґностика, вибір тактики
КВ Баранніков, ЯБ Швидкий, ІМ Тумак, НО Лукавецький
Acta medica Leopoliensia, 67-75, 2013
22013
Феномен Helicobacter pyloriнегативної виразки та його місце в клінічній практиці
ВІ Вдовиченко, ЯБ Швидкий, АВ Острогляд
Сучасна гастроентерологія, 102-107, 2017
12017
Динаміка виявлення під час ендоскопії кислотоасоційованих захворювань верхніх відділів шлунково кишкового тракту
ЯМ Савицький, ЯБ Швидкий, ІМ Тумак, ЯМ Витриховський, ...
Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, 50-50, 2014
12014
Особливості раціонального харчування пацієнтів з функціональними розладами травного каналу
ЯМ Савицький, ЯБ Швидкий, МА Бичков
Україна. Здоров’я нації, 2020
2020
Досягнення львівської гастроентерологічної школи у діагностиці та лікуванні гелікобактерної інфекції: від консенсусу Маастрихт1 до Маастрихт5
ВІ Вдовиченко, МА Бичков, АВ Острогляд, ББ Бодревич, ГІ Ковальчук, ...
Сучасна гастроентерологія, 133-137, 2017
2017
Нейроэндокринные опухоли желудка-общеклинические и эндоскопические аспекты (обзор литературы)
ЯБ Швидкий
Украинский журнал хирургии, 111-115, 2013
2013
Динаміка виявлення дуоденальних виразок і рефлюкс-езофагіту у практиці ендоскопіста: обернений зв’язок
ЯБ Швидкий
Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Медицина, 135-141, 2013
2013
Нейроендокринні пухлини шлунка—загальноклінічні й ендоскопічні аспекти (огляд літератури)
ЯБ Швидкий
Український журнал хірургії, 111-115, 2013
2013
Біліодигестивні нориці і непрохідність кишківника, спричинена жовчевими каменями, в практиці ургентної ендоскопії: огляд літератури і власний досвід
МЄ Артюшенко, ІМ Тумак, ЛМ Когут, ВА Гасьошин, ЯБ Швидкий, ...
Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, 20-22, 2012
2012
Ультраструктурні зміни слизової оболонки стравоходу у пацієнтів, які тривало застосовують нестероїдні протизапальні препарати
МА Бичков, СВ Бичкова, ЯБ Швидкий
Український медичний часопис, 114-115, 2011
2011
Зміни складу слини у пацієнтів ревматологічного профілю зі скаргами на печію
МА Бичков, СВ Бичкова, ЯБ Швидкий
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2011
2011
The Prediction of Recolonisation and Relapse of Ulcers/Erosions after Helicobacter Pylori Eradication
ЯБ Швидкий, ІМ Тумак, ВЙ Кімакович
Украинский журнал малоинвазивной и эндоскопической хирургии 13 (3), 40-41, 2009
2009
The Bezoars of Digestive Tract: Endoscopic Aspects-the Literature Review and Our Experience
ВЙ Кімакович, ЯМ Савицький, ІМ Тумак, МЄ Артюшенко, ЮД Білик, ...
Украинский журнал малоинвазивной и эндоскопической хирургии 13 (3), 27-29, 2009
2009
The Prediction of Ulcer/Erosion Relapse after Helicobacter pylori Eradication: a One-Year Follow-up Study Abstract no.: 11· 17
Y Shvydkyy, M Gzhegotsky, O Zayachkivska, I Tumak, V Vdovychenko
Helicobacter 11 (4), 390-391, 2006
2006
Украинский журнал хирургии 4 (23) 2013
ЯБ Швидкий
Дивертикули стравоходу: ендоскопічні та хірургічні аспекти діагностики та лікування
ВЙ КІМАКОВИЧ, ОД ПЛАХТІН, ЯМ САВИЦЬКИЙ, ТМ САВКА, ІМ ТУМАК, ...
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, 50, 0
ВМІСТ КАЛЬЦІЮ, ФОСФОРУ ТА АТФАЗНА АКТИВНІСТЬ БІОПТАТІВ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ СТРАВОХОДУ У ХВОРИХ РЕВМАТОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
МА Бичков, СВ Бичкова, ЯБ Швидкий
á ãÈÕ¶ õ† ł• Œ¶ ÕÊãÿ–ÿ†:• ÈÒ ÿŒõÿ◊ Ò•¶ Ê•–Õ† Õ Ò• ÊŒ◊ Èõ¶ Ê ÒÿŒ¶ õ•¶ Ê• łõ† ãÊÒÒ…
ВЙ КІМАКОВИЧ, ОД ПЛАХТІН, ЯМ САВИЦЬКИЙ, ТМ САВКА, ІМ ТУМАК, ...
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, 50, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20