Proskurnina Nadiia/Проскурніна Надія/ Проскурнина Надежда
Proskurnina Nadiia/Проскурніна Надія/ Проскурнина Надежда
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичне забезпечення формування та проведення контролінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємства
ЛМ Малярець, НВ Проскурніна
Бізнес Інформ, 32-35, 2012
102012
Обґрунтування системи підконтрольних показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства
НВ Проскурніна
Управління розвитком, 102, 2011
92011
Analytical support for forming the strategy of export-import activity development of enterprises in Ukraine
L Malyarets, M Draskovic, N Proskurnina, O Dorokhov, V Vovk
Problems and perspectives in management, 423-431, 2018
82018
Modeling of convergence of the economic system of Ukraine with g20 countries based on the analysis of structural changes in Ukrainian foreign trade
TV Shtal, YO Polyakova, NV Proskurnina, IB Dobroskok, OV Kot
Journal of Advanced Research in Law and Economics 9 (6 (36)), 2129-2145, 2018
62018
Визначення впливу законодавчо-правових факторів на ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства
ЛМ Малярець, НВ ПРОСКУРНІНА
БІЗНЕС ІНФОРМ.-Харків: ХНЕУ, 406, 2011
42011
Kontrolinh zovnish-nyoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva: analitychnyi pidkhid [Controlling International Business: analytical approach]
LM Maliarets, NV Proskurnina
Kharkiv: Vyd-vo KhNEU, 2013
32013
Розроблення інформаційної підтримки контро-лінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємства
НВ Проскурніна
Економіка розвитку, 78-83, 2012
32012
Теоретико-методичне забезпечення контролінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємства
НВ Проскурніна
Харків, 2013, 0
3
Metodychne zabezpechennia formuvannia ta provedennia kontrolinhu zovnishnyoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva
LM Maliarets, NV Proskurnina
Supportive forming and controlling of International Business]. Biznes Inform …, 2012
22012
Формы внешнеэкономической деятельности предприятия
НВ Проскурнина
Бізнес Інформ, 9-11, 2011
22011
Определение контроллинга внешнеэкономической деятельности предприятия
НВ Проскурнина
Бизнес Информ, 1, 2010
22010
Концепція трансформування функцій маркетингу на засадах інноваційної економіки
НВ Проскурніна
Бизнес Информ, 2019
12019
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ЛМ Малярець, НВ Проскурніна
Сталий розвиток економіки: Всеукр. наук.-вироб. журн.–Хмельницький: ПВНЗ …, 2012
12012
Логіка оцінювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства
НВ Проскурніна, НВ Проскурнина
М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2011
12011
Strategic Guidelines for the Improvement of Logistic Activities of Trade Enterprises
T Valerievna Shtal, A Ievgenievna Uvarova, N Viktorivna Proskurnina, ...
Journal of Information Technology Management, 69-81, 2020
2020
PURCHASING DECISIONS MAKING IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION OF RETAIL
N Proskurnina
2019
Тестування складних інновацій для операторів роздрібної торгівлі у процесі споживання
НВ Проскурніна
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
НАЛІЗ φІНАНСОВО-ΓОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ РОЗДРІБНОЇ ТОРΓІВЛІ ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ МАРКЕТИНΓОВИХ ІННОВАЦІЙ
NV Proskurnina
Problemy Ekonomiky, 109-120, 2019
2019
Аналіз фінансово-господарської діяльності операторів роздрібної торгівлі для обґрунтування впровадження маркетингових інновацій
НВ Проскурніна
Проблемы экономики, 2019
2019
ПРОБЛЕМНі АСПЕКТИ В ЗОВНіШНЬОТОРГОВЕЛЬНіЙ ДіЯЛЬНОСТі УКРАїНИ В КОНТЕКСТі СВіТОВИХ РЕЙТИНГіВ (НА ПРИКЛАДі" DOING BUSINESS")
НВ Проскурніна, КВ Тимошенко
Бизнес Информ, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20