Proskurnina Nadiia/Проскурніна Надія/ Проскурнина Надежда
Proskurnina Nadiia/Проскурніна Надія/ Проскурнина Надежда
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Strategic guidelines for the improvement of logistic activities of trade enterprises
TV Shtal, AI Uvarova, NV Proskurnina, NL Savytska
142020
Analytical support for forming the strategy of export-import activity development of enterprises in Ukraine
L Malyarets, M Draskovic, N Proskurnina, O Dorokhov, V Vovk
Problems and perspectives in management, 423-431, 2018
142018
Методичне забезпечення формування та проведення контролінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємства
ЛМ Малярець, НВ Проскурніна
Бізнес Інформ, 32-35, 2012
132012
Обґрунтування системи підконтрольних показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства
НВ Проскурніна
Управління розвитком, 102, 2011
122011
Modeling of convergence of the economic system of Ukraine with g20 countries based on the analysis of structural changes in Ukrainian foreign trade
TV Shtal, YO Polyakova, NV Proskurnina, IB Drobroskok, OV Kot
J. Advanced Res. L. & Econ. 9, 2129, 2018
112018
Визначення впливу законодавчо-правових факторів на ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства
ЛМ Малярець, НВ ПРОСКУРНІНА
БІЗНЕС ІНФОРМ.-Харків: ХНЕУ, 406, 2011
72011
Контролінг зовнішньоекономічної діяльності підприємтсва: аналітичний підхід
ЛМ Малярець, НВ Проскурніна
монографія/Малярець ЛМ, Проскуріна НВ–Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
62014
Концепція трансформування функцій маркетингу на засадах інноваційної економіки
НВ Проскурніна
Бизнес Информ, 2019
32019
Теоретико-методичне забезпечення контролінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємства
НВ Проскурніна, НВ Проскурнина
ХНЕУ, 2013
32013
Kontrolinh zovnish-nyoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva: analitychnyi pidkhid [Controlling International Business: analytical approach]
LM Maliarets, NV Proskurnina
Kharkiv: Vyd-vo KhNEU, 2013
32013
Розроблення інформаційної підтримки контролінгу зовнішньоекономічної діяльності підприємства
НВ Проскурніна
ХНЕУ, 2012
32012
Штучний інтелект у маркетинговій діяльності
НВ Проскурніна
22020
Комплексна оцінка зовнішньоекономічної діяльності підприємства
ЛМ Малярець, НВ Проскурніна
Сталий розвиток економіки, 14, 2012
22012
Metodychne zabezpechennia formuvannia ta provedennia kontrolinhu zovnishnyoekonomichnoi diialnosti pidpryiemstva
LM Maliarets, NV Proskurnina
Supportive forming and controlling of International Business]. Biznes Inform …, 2012
22012
Формы внешнеэкономической деятельности предприятия
НВ Проскурнина
Бізнес Інформ, 9-11, 2011
22011
Определение контроллинга внешнеэкономической деятельности предприятия
НВ Проскурнина
Бизнес Информ, 1, 2010
22010
Аналіз фінансово-господарської діяльності операторів роздрібної торгівлі для обґрунтування впровадження маркетингових інновацій
НВ Проскурніна
Проблемы экономики, 2019
12019
ПРОБЛЕМНі АСПЕКТИ В ЗОВНіШНЬОТОРГОВЕЛЬНіЙ ДіЯЛЬНОСТі УКРАїНИ В КОНТЕКСТі СВіТОВИХ РЕЙТИНГіВ (НА ПРИКЛАДі" DOING BUSINESS")
НВ Проскурніна, КВ Тимошенко
Бизнес Информ, 2018
12018
Логіка оцінювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства
НВ Проскурніна, НВ Проскурнина
М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2011
12011
Omnichannel strategy of digital transformation of retail trade enterprise: from concept to implementation
NV Proskurnina, TV Shtal, OI Slavuta, DO Serogina, VV Bohuslavskyi
Studies of Applied Economics 39 (6), 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20