Follow
Алла Михайлівна Гаврилюк
Алла Михайлівна Гаврилюк
Київський національний університет культури і мистецтв, Факультет готельно-ресторанного і
Verified email at knukim.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Державне регулювання комунікаційного забезпечення туристичної індустрії в Україні
АМ Гаврилюк
Національна академія державного управління при Президентові України.–Київ …, 2011
192011
Туристично-інформаційні центри як чинники державного регулювання туристичної галузі
А Гаврилюк
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2009
112009
Тайм-менеджмент як складова успішної комунікативної взаємодії в індустрії туризму України
АМ Гаврилюк, ХВ Плецан
Ефективна економіка, 2016
102016
Сучасний розвиток українського етнотуризму: зміна парадигми
А Гаврилюк
Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія, 56-61, 2013
102013
Державний маркетинг створення та промоції туристичного бренда України [Електронний ресурс]
АМ Гаврилюк
Державне управління: удосконалення та розвиток. – Режим доступу: http://www …, 2013
82013
Природа резонансного лідерства та якісні ознаки сучасного лідера-управлінця [Електронний ресурс]
АМ Гаврилюк
Режим доступу: www. academy. gov. ua/ej6/txts/07gamslu. htm, 0
8
Сувенірний брендинг в Україні як маркетинговий інструмент етнотуристичної промоції території [Електронний ресурс]
АМ Гаврилюк
Державне управління: удосконалення і розвиток, 2015
52015
Державно-приватне партнерство у туризмі: маркетингові засади
АМ Гаврилюк
Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика.–Одеса 2, 19-21, 2011
52011
Соціогуманітарні засади формування та реалізації державної політики у сфері туризму в Україні : автореферат на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління …
АМ Гаврилюк
ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом", 2021
4*2021
Програмно-цільовий підхід до реалізації державної регіональної політики в сфері туризму в Україні: соціогуманітарний контекст
АМ Гаврилюк
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ Таврійського національного університету імені В.І …, 2019
42019
Про ціннісні засади маркетингового конструкту" образ—імідж—бренд—репутація території" як пріоритету державної політики в сфері туризму в Україні
АМ Гаврилюк
Інвестиції: практика та досвід, 76-83, 2019
42019
Інфографіка як інноваційний засіб поширення туристичної інформації
АМ Гаврилюк
Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації 2, 72–82, 2014
42014
Інфографіка як інноваційний засіб поширення туристичної інформації
АМ Гаврилюк
Питання культурології, С. 42–48, 2014
42014
Туристичні артефакти сучасності – інноваційні об’єкти територіального брендинга
АМ Гаврилюк
Географія та туризм, С. 47–53, 2014
42014
Державна політика у сфері туризму в Україні: соціогуманітарний вимір : монографія
АМ Гаврилюк
32020
Scientific and educational tourism cluster of education and popularization of the intangible cultural heritage in Ukraine
A Havryliuk
The scientific heritage 5, 49-51, 2019
32019
ТУРИСТИЧНЕ ПОРТФОЛІО ЕЛЕМЕНТА НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
АМ Гаврилюк
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ Таврійського національного університету імені В.І …, 2019
32019
Формування, позиціонування та просування туристичного бренду: міжнародний досвід та українська проекція
А Гаврилюк
Актуальні проблеми державного управління, 71-74, 2010
32010
Інформаційна складова туристичної галузі як чинник демократизації українського суспільства
АМ Гаврилюк
3*2009
Теоретико-методологічні аспекти обґрунтування феномену туризму як соціального інституту держави
АМ Гаврилюк
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І …, 2018
22018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20