Follow
Алла Михайлівна Гаврилюк
Алла Михайлівна Гаврилюк
Київський національний університет культури і мистецтв, Факультет готельно-ресторанного і
Verified email at knukim.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Державне регулювання комунікаційного забезпечення туристичної індустрії в Україні
АМ Гаврилюк
Національна академія державного управління при Президентові України.–Київ …, 2011
242011
Тайм-менеджмент як складова успішної комунікативної взаємодії в індустрії туризму України
АМ Гаврилюк, ХВ Плецан
Ефективна економіка, 2016
162016
Сучасний розвиток українського етнотуризму: зміна парадигми
А Гаврилюк
Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія, 56-61, 2013
132013
Туристично-інформаційні центри як чинники державного регулювання туристичної галузі
А Гаврилюк
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2009
122009
Державний маркетинг створення та промоції туристичного бренда України [Електронний ресурс]
АМ Гаврилюк
Державне управління: удосконалення та розвиток. – Режим доступу: http://www …, 2013
102013
Державна політика у сфері туризму в Україні: соціогуманітарний вимір : монографія
АМ Гаврилюк
92020
Природа резонансного лідерства та якісні ознаки сучасного лідера-управлінця [Електронний ресурс]
АМ Гаврилюк
Режим доступу: www. academy. gov. ua/ej6/txts/07gamslu. htm, 0
8
Про ціннісні засади маркетингового конструкту" образ—імідж—бренд—репутація території" як пріоритету державної політики в сфері туризму в Україні
АМ Гаврилюк
Інвестиції: практика та досвід, 76-83, 2019
72019
Scientific and educational tourism cluster of education and popularization of the intangible cultural heritage in Ukraine
A Havryliuk
The scientific heritage 5, 49-51, 2019
62019
Сувенірний брендинг в Україні як маркетинговий інструмент етнотуристичної промоції території [Електронний ресурс]
АМ Гаврилюк
Державне управління: удосконалення і розвиток, 2015
62015
Програмно-цільовий підхід до реалізації державної регіональної політики в сфері туризму в Україні: соціогуманітарний контекст
АМ Гаврилюк
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ Таврійського національного університету імені В.І …, 2019
52019
Теоретико-методологічні аспекти обґрунтування феномену туризму як соціального інституту держави
АМ Гаврилюк
Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І …, 2018
52018
Державно-приватне партнерство у туризмі: маркетингові засади
АМ Гаврилюк
Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика.–Одеса 2, 19-21, 2011
52011
Інформаційна складова туристичної галузі як чинник демократизації українського суспільства
АМ Гаврилюк
5*2009
Creative Principles of Cultural Tourism Development in Ukraine
K Pletsan, V Antonenko, A Havryliuk, A Motsa, T Izhak
WSEAS Transactions on Environment and Development 18, 1085-1093, 2022
42022
Соціогуманітарні засади формування та реалізації державної політики у сфері туризму в Україні : автореферат на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління …
АМ Гаврилюк
ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональна академія управління персоналом", 2021
4*2021
Теоретико-методологічні засади історико-філософського осмислення сутності туризму як соціогуманітарного феномену
А Гаврилюк
Збірник наукових праць Національної академії державного управління при …, 2019
42019
Атрактивність нематеріальної культурної спадщини України: туризмознавчий аспект
A Нavryliuk
Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія …, 2018
42018
Інфографіка як інноваційний засіб поширення туристичної інформації
АМ Гаврилюк
Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації 2, 72–82, 2014
42014
Інфографіка як інноваційний засіб поширення туристичної інформації
АМ Гаврилюк
Питання культурології, С. 42–48, 2014
42014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20