Алла Гаврилюк
Алла Гаврилюк
Київський національний університет культури і мистецтв, Факультет готельно-ресторанного і
Підтверджена електронна адреса в knukim.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Туристично-інформаційні центри як чинники державного регулювання туристичної галузі
А Гаврилюк
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2009
102009
Державне регулювання комунікаційного забезпечення туристичної індустрії в Україні
АМ Гаврилюк
автореф. дис.… к. держ. упр.: спец. 25.00. 02" Механізми державного …, 2011
92011
Природа резонансного лідерства та якісні ознаки сучасного лідера-управлінця [Електронний ресурс]
АМ Гаврилюк
Режим доступу: www. academy. gov. ua/ej6/txts/07gamslu. htm, 0
6
Сувенірний брендинг в Україні як маркетинговий інструмент етнотуристичної промоції території [Електронний ресурс]
АМ Гаврилюк
Державне управління: удосконалення і розвиток, 2015
42015
Тайм-менеджмент як складова успішної комунікативної взаємодії в індустрії туризму України
АМ Гаврилюк, ХВ Плецан
Ефективна економіка, 2016
32016
Державний маркетинг створення та промоції туристичного бренда України [Електронний ресурс]
АМ Гаврилюк
Державне управління: удосконалення та розвиток. – Режим доступу: http://www …, 2013
22013
Сучасний розвиток українського етнотуризму: зміна парадигми
А Гаврилюк
Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія, 56-61, 2013
22013
Формування, позиціонування та просування туристичного бренду: міжнародний досвід та українська проекція
А Гаврилюк
Актуальні проблеми державного управління, 71-74, 2010
22010
Інформаційна складова туристичної галузі як чинник демократизації українського суспільства
АМ Гаврилюк
2*2009
Інфографіка як інноваційний засіб поширення туристичної інформації
АМ Гаврилюк
Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації 2, С. 72–82, 2014
12014
Інфографіка як інноваційний засіб поширення туристичної інформації
АМ Гаврилюк
Питання культурології, С. 42–48, 2014
12014
Формування державної політики інформаційного забезпечення туристичної індустрії в сучасних умовах [Електронний ресурс]
АМ Гаврилюк
Теоретичні та прикладні питання державотворення. – Режим доступу: http://www …, 2009
1*2009
Рекламно-інформаційна інфраструктура туристичної галузі України: становлення та розвиток
А Гаврилюк
Зб. наук. пр. НАДУ при Президентові України /за заг. ред. ОЮ Оболенського …, 2008
12008
Формування державної політики інформаційного забезпеченя туристичної галузі України в сучасних умовах [Електронний ресурс]
АМ Гаврилюк
Національна бібліотека ім. ІВ Вернадського.–Режим доступу: http://www. nbuv …, 0
1
Туризм - драйвер соціогуманітарнго розвитку міста Дніпра: досвід для України
АМ Гаврилюк
Держава та регіони. Серія Державне управління, С. 40 - 43, 2018
2018
Державний маркетинг позиціонування атрактивності нематеріальної культурної спадщини України засобами туризму
АМ Гаврилюк
Вчені записки Таврійського національного університету, С. 47–55, 2018
2018
Державне управління сферою туризму в Україні в умовах глобалізації: аксіологічний підхід
АМ Гаврилюк
Інвестиції: практика та досвід, С. 119–123, 2018
2018
ARCHETYPE OF UKRAINIAN ETHNIC TURISM IN SYMBOLIC CONTEXT OF LOCAL IDENTITY: MANAGEMENT ASPECT
АМ Гаврилюк
Public management, pp. 75-86, 2018
2018
Кролевецьке переборне ткацтво – елемент нематеріальної культурної спадщини: синергетична взаємодія владних структур в умовах децентралізації
АМ Гаврилюк
Публічне управління та митне адміністрування, С. 153 – 159, 2017
2017
ANDRUSHIV DISTRICT AS A TOURISTS DESTINATION: THE TOOLKIT OF MARKETING POSITIONING
АМ Гаврилюк
Public management, С. 29-41, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20