Смірнова Надія Володимирівна
Смірнова Надія Володимирівна
Центральноукраїнський національний технічний університет, Central Ukrainian National Technical
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Облікова політика: навч. посіб./ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ЛВ Саловська та ін..; за ред. ГМ Давидова
ГМ Давидов
К.: Знання, 2010
162010
Облік у ресторанному госпо дарстві: організація і методика
НВ Смірнова
ступеня канд. екон. наук: 08.06. 04/Смірнова Надія Володимирівна, 2006
62006
Вплив зміни валютних курсів на фінансову звітність: аналіз закордонного та вітчизняного досвіду
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 127-133, 2014
42014
Податковий аспект облікової політики підприємства: організація і методика
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
32014
Облікова політика
ГМ Давидов, ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ІВ Смірнова, ЛВ Кононенко, ...
Ексклюзив-Сисем, 2017
22017
Методичні підходи до формування облікової політики імпортних операцій
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
ЦНТУ, 2017
22017
Передумови формування системи обліку в Україні
ЮА Верига, НВ Смірнова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
22009
Смірнова ІВ
НВ Смірнова
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків., 152, 2018
2018
РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків., 235, 2016
2016
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА З МЕТОЮ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків., 237, 2016
2016
Незавершене виробництво як економічна категорія та об’єкт обліку
IV Smirnova, NV Smirnova
Економіка і організація управління, 257-263, 2014
2014
Місце аутсорсингу в системі управління підприємств ресторанного господарства
НВ Смірнова, ІВ Смірнова
ПУЕТ, 2014
2014
Особливості побудови управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах
НВ Смірнова, ЯВ Клименко
КНТУ, 2012
2012
Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
2012
Зміни спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в умовах дії ПКУ
СІВ Смірнова Н.В.
Розвиток наукових досліджень 2011. 2, 60-63, 2011
2011
Облікові моделі в закладах ресторанного господарства у сільському господарстві
НВ Смірнова
Формування ринкових відносин в Україні, 126-130, 2009
2009
Облік в закладах ресторанного господарства обслуговуючого характеру
НВ Смірнова
КНТУ, 2008
2008
Вплив оподаткування на побудову обліку в підрозділах харчування
НВ Смірнова
КНТУ, 2008
2008
Особливості формування облікової політики підприємств ресторанного господарства малого бізнесу
НВ Смірнова
Науковий вісник Ужгородського університету 2 (22), 221-225, 2007
2007
Облік послуг з обслуговування урочистостей у сільськогосподарських підприємствах ресторанного господарства
НВ Смірнова
КНТУ, 2007
2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20