Подписаться
Смірнова Надія Володимирівна
Смірнова Надія Володимирівна
Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ, КНТУ, CUNTU)
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Oblikova polityka [Accounting policy]
HM Davydov, VM Savchenko, OV Palchuk
PP «Eksklyuzyv-System», Kropyvnyczkyj, 2017
28*2017
Облікова політика: навч. посіб./ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ЛВ Саловська та ін..; за ред. ГМ Давидова
ГМ Давидов
К.: Знання, 2010
26*2010
Національні та міжнародні стандарти обліку для державного сектору: особливості застосування
ІВ Смірнова, НВ Смірнова, ИВ Смирнова, НВ Смирнова
ЦНТУ, 2018
112018
Вплив елементів облікової політики на формування показників фінансової звітності бюджетних установ
СНВ Шалімова Н. С., Смірнова І. В.
Ефективна економіка., 2020
72020
Вплив зміни валютних курсів на фінансову звітність: аналіз закордонного та вітчизняного досвіду
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 127-133, 2014
72014
Податковий аспект облікової політики підприємства: організація і методика
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
52014
Облік в ресторанному господарстві: організація і методика
НВ Смірнова
ступеня канд. екон. наук: 08.06. 04/Смірнова Надія Володимирівна, 2006
52006
Методичні підходи до формування облікової політики імпортних операцій
ІВ Смірнова, НВ Смірнова
ЦНТУ, 2017
42017
Розвиток локальних облікових теорій на прикладі теорії управлінського обліку аграрних підприємств.
СНВ Савченко В.М., Смірнова І.В.
Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні наук, 197-210, 2021
32021
Незавершене виробництво як економічна категорія та об’єкт обліку
IV Smirnova, NV Smirnova
Економіка і організація управління, 257-263, 2014
32014
Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю
СНВ Савченко В.М., Смірнова І.В.
Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні наук, 75-86, 2022
22022
Особливості побудови управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах
НВ Смірнова, ЯВ Клименко
КНТУ, 2012
22012
Передумови формування системи обліку в Україні
ЮА Верига, НВ Смірнова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
22009
Облiк в ресторанному господарствi: органiзацiя i методика
НВ Смiрнова
22006
Розвиток концепції обліку в системі управління підприємством
СНВ Шалімова Н.С., Смірнова І.В.
Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні наук, 142-153, 2023
12023
Перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах інноваційних інформаційних технологій
ЄА Карпенко, ОВ Карпенко, АІ Мілька, ЮА Верига, НВ Прохар, ...
ПУЕТ, 2021
12021
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ УПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (УКРАЇНСЬКИЙ КЕЙС)
О Петченко, М., Фоміна, Т., Балазюк, О., Смірнова, Н., & Лугова
Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 105–113, 2023
2023
Accounting policy of united territorial communities in the conditions of decentralization of power and reform of the accounting system.
SN Smirnova I.
Modern Technology and Innovative Technologies., 3-8, 2023
2023
Облікова політика в системі інформаційного забезпечення управління малим бізнесом
СН В.
Сучасний стан та перспективи розвитку діяльності підприємств в Україні …, 2022
2022
Сучасні тенденції розвитку облікової теорії та методології
Концепції та парадигми у розвитку теорії та методології обліку : навч. посіб …, 2022
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20