Підписатись
Власенко Володимир Васильович / Vlasenko Volodymyr
Власенко Володимир Васильович / Vlasenko Volodymyr
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в vtei.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організаційні проблеми інноваційної діяльності на підприємствах: монографія
ВМ Гриньова, ВВ Власенко
Х.: ВД «ІНЖЕК 200, 6, 2005
922005
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ)
ВВ Власенко
Общество с ограниченной ответственностью Издательство" Юрлитинформ", 2015
512015
Технологія виробництва і переробки молока та молочних продуктів
ВВ Власенко, МІ Машкін, ПП Бігун
Вінниця: Гіпаніс 306, 2000
482000
Вчителі–учні: психологія взаємних оцінних ставлень
ВВ Власенко
К.: Освіта, 1995
411995
Диагностика сосудистых нарушений при вибрационной болезни на основе изучения лейкоцитарно-эндотелиальных механизмов
ОН Герасименко, ЛА Шпагина, ВМ Чернышев, ЕЛ Потеряева, ...
Медицина труда и промышленная экология, 21-25, 2005
322005
Сутність і структура організаційного забезпечення інноваційної діяльності
ГВ Островерхова
НТУ" ХПІ", 2012
152012
Патоморфологические реакции, вызванные артроспорами микобактерий туберкулеза
ВВ Власенко, ИГ Власенко, СП Василенко, СА Колодій, АП Лысенко
Вісник морфології, 1, 2006
152006
Органiзацiйнi проблеми iнновацiйної дiяльностi на пiдприємствах: монографiя
ВМ Гриньова, ВВ Власенко
142005
Экологический мониторинг при туберкулинодиагностике крупного рогатого скота
ВВ Власенко, АП Лысенко, МА Дзюмак, ИГ Конопко, ИВ Березовский, ...
Агроекологічний журнал, 76-79, 2003
132003
Микробиология туберкулеза в фокусе проблем современности
ВВ Власенко
Винница:«Гипанис».–1998–224 с, 1999
131999
Мовна особистість Лесі Українки в епістолярному дискурсі
ВВ Власенко
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2012
122012
Климатические особенности Баргузинской котловины
ОС Визенко, ВВ Власенко, ВИ Дроздова, ТВ Кокоева, НП Ладейщиков, ...
Озера Баргузинской долины. Новосибирск: Наука, 5-15, 1986
121986
Технологія молока та молочних продуктів. Навчальний посібник
ВВ Власенко, МП Головко, ТВ Семко, ТМ Головко
Харків: ХДУХТ, 2018
102018
Хвороби риб
ВВ Власенко, ЮД Темніханов
102012
Управління інноваційною діяльністю підприємства
ВВ Власенко
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 01–" Економіка, організація і …, 2009
102009
Изучение термической устойчивости микобактерий туберкулеза
АП Лысенко, АП Лемиш, ЕЛ Красникова, ИН Архипов, ВВ Власенко, ...
Проблемы туберкулеза и болезней легких 84 (2), 42-46, 2007
102007
Дослідження впливу високодисперсного кремнезему, модифікованого поліолами, на життєдіяльність репродуктивних клітин методом фотон-кореляційної спектроскопії
НП Галаган, ВВ Власенко, НС Настасієнко, ОО Чуйко
Біофізичний вісник 1 (15), 94-98, 2005
102005
Давление насыщения в нефтяных залежах
ВС Мелик-Пашаев, ВВ Власенко, ВН Серегина
Недра, 1978
101978
Сучасний стан та перспективи виробництва кисломолочних продуктів функціонального призначення
ВВ Власенко, АМ Соломон, ЯБ Паулина
Харчова наука і технологія, 9, 2009
92009
Вплив рівня продуктивності, умов утримання і годівлі на поширеність анафродизії та гінекологічних хвороб у корів
ВВ Власенко, ГГ Харута
Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту.–Біла Церква.–2003.–Вип 25, 59-68, 2003
92003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20