Власенко Володимир Васильович / Vlasenko Volodymyr
Власенко Володимир Васильович / Vlasenko Volodymyr
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в vtei.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організаційні проблеми інноваційної діяльності на підприємствах: монографія
ВМ Гриньова, ВВ Власенко
Х.: ВД «ІНЖЕК 200, 6, 2005
872005
Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ)
ВВ Власенко
Общество с ограниченной ответственностью Издательство" Юрлитинформ", 2015
432015
Технологія виробництва і переробки молока та молочних продуктів
ВВ Власенко, МІ Машкін, ПП Бігун
Вінниця.: ГІПАНТС, 2000
382000
Вчителі–учні: психологія взаємних оцінних ставлень
ВВ Власенко
К.: Освіта, 1995
341995
Диагностика сосудистых нарушений при вибрационной болезни на основе изучения лейкоцитарно-эндотелиальных механизмов
ОН Герасименко, ЛА Шпагина, ВМ Чернышев, ЕЛ Потеряева, ...
Медицина труда и промышленная экология, 21-25, 2005
292005
Сутність і структура організаційного забезпечення інноваційної діяльності
ГВ Островерхова
НТУ" ХПІ", 2012
142012
Патоморфологические реакции, вызванные артроспорами микобактерий туберкулеза
ВВ Власенко, ИГ Власенко, СП Василенко, СА Колодій, АП Лысенко
Вісник морфології, 1, 2006
142006
Органiзацiйнi проблеми iнновацiйної дiяльностi на пiдприємствах: монографiя
ВМ Гриньова, ВВ Власенко
132005
Микробиология туберкулеза в фокусе проблем современности
ВВ Власенко
Винница:«Гипанис».–1998–224 с, 1999
121999
Управління інноваційною діяльністю підприємства
ВВ Власенко
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 01–" Економіка, організація і …, 2009
112009
Изучение термической устойчивости микобактерий туберкулеза
АП Лысенко, АП Лемиш, ЕЛ Красникова, ИН Архипов, ВВ Власенко, ...
Туберкулез и болезни легких 84 (2), 42-46, 2007
112007
Экологический мониторинг при туберкулинодиагностике крупного рогатого скота
ВВ Власенко, АП Лысенко, МА Дзюмак, ИГ Конопко, ИВ Березовский, ...
Агроекологічний журнал, 76-79, 2003
112003
Климатические особенности Баргузинской котловины
ОС Визенко, ВВ Власенко, ВИ Дроздова, ТВ Кокоева, НП Ладейщиков, ...
Озера Баргузинской долины. Новосибирск: Наука, 5-15, 1986
111986
Мовна особистість Лесі Українки в епістолярному дискурсі
ВВ Власенко
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2012
102012
Стимулятор роста и среда ВКГ для ускоренного выделения микобактерий, культуральные, патогенные и антигенные свойства изолируемых культур
АП Лысенко, ВВ Власенко, ТН Агеева, ЕЛ Красникова, АИ Полоз, ...
Ветеринарная медицина Беларуси, 10-13, 2003
92003
Стимулятор роста возбудителя туберкулеза «Ридын», питательная среда для выделения возбудителя туберкулеза, способ получения питательной среды, способ выделения возбудителя …
ВВ Власенко, ПИ Багрий
Бюллетень, 12.2001, 2001
92001
Технологія молока та молочних продуктів. Навчальний посібник
ВВ Власенко, НП Головко, ТВ Семко, ТМ Головко
Харків: ХДУХТ, 2018
82018
Субъективные условия освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (Ч. 2 ст. 76. 1 УК РФ)
ВВ Власенко
Проблемы экономики и юридической практики, 2013
8*2013
Ультраструктурні зміни компонентів аерогематичного бар’єру в стадії токсемії опікової хвороби
ЗМ Небесна, КС Волков
Український морфологічний альманах, 191-192, 2011
82011
Дослідження впливу високодисперсного кремнезему, модифікованого поліолами, на життєздатність репродуктивних клітин методом фотон-кореляційної спектроскопії
НП Галаган, ВВ Власенко, НС Настасієнко, ОО Чуйко
Вісн. Харк. ун-ту, 94, 2005
82005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20