Подписаться
Максим Зак
Максим Зак
доктор медицинских наук
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Классификация хронического гастрита: от Сиднейской системы к системе OLGA
МЮ Зак
Сучасна гастроентерологія 56 (6), 116-126, 2010
392010
Хронічний гастрит і передрак шлунка
МЮ Зак, ЛМ Мосійчук
13*2011
Вплив токсигенних штамів H. pylori на морфологічні зміни в слизовій оболонці шлунка у пацієнтів з хронічним атрофічним гастритом
МЮ Зак
Сучас. гастроентерол, 55, 2010
112010
Клініко-функціональні та морфологічні особливості виразкової хвороби дванадцятипалої кишки і хронічного гастриту у хворих на гіпертонічну хворобу та їх лікування
МЮ Зак
ступеня канд. мед. наук/МЮ Зак.//–Дніпропетровськ, 2005.–23 с, 2005
92005
Оптимізація діагностики хронічного атрофічного гастриту сучасними неінвазивними методами
ЛМ Мосійчук, МЮ Зак
Сучасна гастроентерологія, 54, 2010
82010
Особливості морфологічних та гістотопографічних змін в слизовій оболонці шлунка у пацієнтів з хронічним атрофічним гастритом при хелікобактерній інфекції
ОС Островський, ЛМ Мосійчук, МЮ Зак, ЮА Гайдар
Гастроентерологія: Міжвід. зб.-Дніпропетровськ, 232-234, 2009
62009
Динаміка серологічних та морфологічних показників атрофічного гастриту в результаті ерадикації Helicobacter pylori
МЮ Зак
Сучасна гастроентерологія, 53-58, 2013
52013
Морфологічні особливості слизової оболонки шлунка при дуоденальній виразці у хворих на гіпертонічну хворобу/Зак МЮ
МЮ Зак
Укр. тер. журнал, 32-36, 2004
52004
Эффективность антигипертензивной терапии дилтиаземом в комплексном лечении больных гипертонической болезнью в сочетании с патологией гастродуоденальной зоны
АВ Курята, МЮ Зак, АЮ Филиппова
Укр кардиол журн 6, 55-58, 2003
52003
Особенности течения и выбор терапии хронического гастрита при приеме селективных НПВП по поводу остеоартроза
МЮ Зак, ЛМ Пасиешвили, МЮ Кныш
Сучасна гастроентерологія, 121-128, 2014
42014
Хвороби стравоходу та шлунка: практ. посіб
ЛМ Мосійчук, МЮ Зак
Дніпропетровськ, 2012
42012
Клітинне оновлення у слизовій оболонці шлунка у хворих на хронічний атрофічний гастрит
МЮ Зак
Сучасна гастроентерологія, 58, 2011
42011
ХРОНІЧНИЙ ГАСТРИТ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ: КЛІНІКО-ПРОГНОСТИЧНІ, МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ТЕРАПЕВТИЧНІ АСПЕКТИ
МЮ Зак
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2017
22017
Chronic gastritis clinical features and stomach functional state during nonsteroidal anti-inflammatory drugs administration in patients with osteoarthritis
M Zak, L Pasiyeshvili
Eureka: Health Sciences, 17-22, 2016
22016
Chronic gastritis clinical features and stomach functional state during nonsteroidal anti-inflammatory drugs administration in patients with osteoarthritis
M Zak, L Pasiyeshvili
Eureka: Health Sciences, 17-22, 2016
22016
9 Украинская гастроэнтерологическая неделя: новые достижения в диагностике и лечении болезней органов пищеварения
МЮ Зак
Сучасна гастроентерологія, 7-11, 2016
22016
Чи потрібна гастропротекція у хворих на хронічний гастрит при прийомі низьких доз ацетилсаліцилової кислоти?
МЮ Зак
Сучасна гастроентерологія, 85-91, 2015
22015
Особенности макроскопических изменений слизистой оболочки верхнего отдела пищеварительного канала у больных хроническим гастритом в сочетании с остеоартрозом
МЮ Зак, ЛМ Пасиешвили
Украинский терапевтический журнал, 27-33, 2016
12016
Нові підходи до класифікації та оптимізація лікування синдрому диспепсії
МЮ Зак
Сучасна гастроентерологія, 73-80, 2016
12016
Особливості макроскопічного стану слизової оболонки верхнього відділу травного каналу у хворих на хронічний гастрит в поєднанні з остеоартрозом
МЮ Зак, ЛМ Пасієшвілі
Український терапевтичний журнал, 27-33, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20