Підписатись
Володимир Слабко (Volodymyr Slabko)
Володимир Слабко (Volodymyr Slabko)
Інші іменаСлабко Володимир Миколайович
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО НАВЧАННЯ ОСНОВАМ ДИЗАЙНУ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія і методика навчання технологій. - Київ …
ВМ СЛАБКО
НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011
112011
Теорія і методика формування проектно-технологічної культури майбутніх учителів технологій
ВМ Слабко
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2017
102017
Навчальне проектування як складова фахової підготовки вчителя технологій
ВМ Слабко, ОВ Козієнко
Трудова підготовка в сучасній школі, 13-16, 2013
52013
Особливості формування фахових компетентностей майбутніх фахівців транспортної галузі у процесі вивчення спеціальних дисциплін
ВМ Слабко, ОІ Макієвський
Видавничий дім «Гельветика», 2020
32020
Формування технічної компетентності майбутнього вчителя технологій в процесі професійної підготовки
ВМ Слабко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2015
32015
Концепція сучасного підручника з фізики
ВД Сиротюк, ВМ Слабко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
32013
Роль і місце технічної компентності у піготовці майбутнього викладача дизайну
ВМ Слабко
Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 13. Проблеми трудової та …, 2010
3*2010
Проектно-технологічна діяльність майбутнього вчителя технологій як складова його проектно-технологічної культури
В Слабко
Гірська школа Українських Карпат, 207-243, 2016
22016
Дидактичні умови підготовки майбутніх вчителів технологій з основ дизайну
ВМ Слабко
Пед. науки, 313-318, 2011
22011
Роль та місце дизайну у технологічній підготовці школярів
ВМ Слабко
Сучасні інформаційні та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців …, 2011
22011
Дизайн у структурі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя трудового навчання
ВМ Слабко
Трудова підготовка в закладах освіти, 36-40, 2011
22011
Стратегії інтеграції SMART-комплексів у освітній процес закладів освіти України
ВМ Слабко
Видавничий дім «Гельветика», 2023
12023
Організація та проведення психолого-педагогічних досліджень як необхідна складова підготовки конкурентоспроможного вчителя початкової школи
МС Севастюк, ВМ Слабко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2022
12022
Навчальні блоги як інструмент дистанційної форми навчання у формуванні професійної інщомовної компетентності студентів інженерно-технічних спеціальностей
ВМ Слабко, ЮА Запольська
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
12019
Формування професійної іншомовної компетентності студентів інженерно-технічних спеціальностей в умовах інформатизації вищої професійної освіти
ВМ Слабко, ЮА Запольська
Наукові записки, 169-177, 2019
12019
Тexнoлoгiчнe зaбeзпeчeння прoцecу фoрмувaння прoeктнo-тexнoлoгiчнoї культури учитeлiв тexнoлoгiй в системі неперервної освіти
ВМ Слабко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
12018
Введення проектно-модульної технології на уроках технічної праці
ВМ Слабко
Педагогіка вищої та середноьї школи, 343-348, 2010
1*2010
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТРАНСКУЛЬТУРНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
В Слабко, О Соколова
Наука і техніка сьогодні, 2023
2023
Транскультурний підхід до фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва як пріоритет сучасної неперервної освіти (українсько-китайський досвід)
ОМ Бордюк, ВМ Слабко
Видавничий дім «Гельветика», 2023
2023
Розвиток технічних здібностей учнів у закладах позашкільної освіти
ЛЛ Макаренко, ВМ Слабко
Видавничий дім «Гельветика», 2023
2023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20