Tymur Bedernichek
Tymur Bedernichek
researcher, M.M. Gryshko National Botanical Garden
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Total, cold and hot water extractable organic carbon in soil profile: impact of land-use change
Z Hamkalo, T Bedernichek
Zemdirbyste-Agriculture 101 (2), 125-132, 2014
392014
Лабільна органічна речовина ґрунту: теорія, методологія, індикаторна роль
Т Бедернічек, З Гамкало
К.: Кондор, 2014
28*2014
Електропровідність як еспресіндикатор йонної активності едафотопу лісових екосистем
Т Бедернічек, С Копій, Т Партика, З Гамкало
Біологічні системи 1 (1), 85-89, 2009
7*2009
Питома електропровідність водних суспензій грунту як експрес-критерій грунтової діагностики
З Гамкало, Т Бедернічек, Т Партика, Ю Партем
Біологічні системи 4 (1), 16-19, 2012
6*2012
Аллелопатическая активность луговика антарктического (Deschampsia antarctica Desv.) в контексте глобальных изменений климата
НВ Заименко, ТЮ Бедерничек, ХП Б.
Бюллетень ботанического сада-института 15, 26-28, 2016
52016
Total and watersoluble organic matter content in soil under various methods of forestry
NV Zaimenko, OI Dziuba, TY Bedernichek
Інтродукція рослин, 87-94, 2014
42014
Особливості кількісних змін водорозчинної органічної речовини в болотних едафотопах Верхньодністерського Передкарпаття внаслідок торф’яних пожеж
ТВ Партика, ЗГ Гамкало, ТЮ Бедернічек
Экосистемы, их оптимизация и охрана, 257-263, 2012
42012
Енергетична ціна антропогенної трансформації лісових екосистем на основі оцінки змін вмісту карбону органічних сполук в едатопі
Т Бедернічек
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2008
42008
Инициальное почвообразование в Прибрежной Антарктике: существуют ли не орнитогенные почвы?
НВ Заименко, ТЮ Бедерничек, ШВ В., МЛ Н., ХП Б.
Украинский антарктический журнал 15, 170-175, 2016
32016
Content of water-soluble carbohydrates as a quality indicator of cryogenic soils
T Bedernichek, T Partyka
Proceedings of the State Natural History Museum 34, 43-48, 2018
22018
Content of low-molecular-weight organic compounds in soils under Deschampsia antarctica and D. cespitosa (Poaceae)
T Bedernichek, N Zaimenko, R Ivannikov, V Loya, V Anishchenko, ...
Ukrainian Antarctic Journal, 180-185, 2017
22017
Резервуари і потоки карбону у наземних екосистемах України
Т Бедернічек
Вісник НАН України 1, 98-106, 2017
22017
Nitrification inhibition by peat enriched with nanoparticles of silicate minerals
N Zaimenko, O Slyusarenko, T Bedernichek
Efficient use of different sources of nitrogen in agriculture–from theory to …, 2016
22016
Швидкість деструкції рослинного опаду: проблеми порівняння та узагальнення результатів досліджень
Т Бедернічек
Наукові записки Державного природознавчого музею 32, 25-30, 2016
2*2016
Екологічна якість ґрунту агроекосистем: теоретичні, методологічні і методичні аспекти
ЗГ Гамкало, ЛЗ Гриців, ЛР Курилко, ТЮ Бедернічек, ТВ Партика
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво, 41-50, 2015
22015
Лабильное органическое вещество почвы как индикатор ее экологического качества в разных условиях землепользования
ЗГ Гамкало, ТЮ Бедерничек
Экосистемы, их оптимизация и охрана, 193-200, 2014
22014
Екопротекторна здатність ґрунту як критерій оцінки екологічної безпеки агроекосистем
І Шум, Т Бедернічек
Стратегія збалансованого розвитку агроекосистем України, 181-182, 2013
22013
Кількісні зміни органопрофілю та йонної активності едафотопу внаслідок усунення субедифікатора
Т Бедернічек, Т Партика, З Гамкало
Науковий вісник НЛТУ України 19, 28-36, 2009
22009
Why WRB needs a mammalic qualifier: the case of seal colony soils
T Bedernichek, I Dykyy, T Partyka, N Zaimenko
Geoderma 371, 114369, 2020
12020
Застосування методу багатоступеневого хемодеструкційного фракціонування для оцінки якісного складу органічної речовини ґрунтів
Т Партика, З Гамкало, Т Бедернічек
Передгірне та гірське землеробство і тваринництво 58 (2), 78-85, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20